PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Dwa nowe lodołamacze ochronią nas przed powodzią

Dwa nowe lodołamacze ochronią nas przed powodzią

Autor: Świat Rolnika 2016-12-02 14:17:11
Dwa nowe lodołamacze ochronią nas przed powodzią

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje budowę dwóch lodołamaczy na potrzeby zimowej osłony przeciwpowodziowej Włocławskiego Zbiornika Wodnego na Wiśle.

Umowę na dofinansowanie budowy dwóch lodołamaczy na potrzeby zimowej osłony przeciwpowodziowej Włocławskiego Zbiornika Wodnego na Wiśle została podpisana w siedzibie Narodowego Funduszu 30 listopada 2016c roku. Dotację w wysokości 35,7 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) otrzyma Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.Czteroletnia inwestycja (2016-2020) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW Warszawa) w sumie ma kosztować ponad 42 mln zł. Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu unijnemu z działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Umowę na inicjatywę podpisał Roman Wójcik zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.W wyniku realizacji projektu RZGW Warszawa otrzyma dwa lodołamacze (jeden czołowy i jeden liniowy) do zimowej osłony przeciwpowodziowej Włocławskiego Zbiornika Wodnego na Wiśle.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet całego działania 2.1 w ramach POIiŚ to ok. 3 mld zł. Dwuetapową (formalną i merytoryczną) ocenę wniosków w tym naborze NFOŚiGW zakończył w październiku bieżącego roku.nfosigw.gov.pl/AZK/Fot. YouTube