PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Bestsellery opon zimowych w opony.pl – październik 2015

Bestsellery opon zimowych w opony.pl – październik 2015

Autor: Robert Maj 2015-10-26 00:00:00
Brak grafiki

http://motoryzacja.na1miejscu.pl/top5/bestsellery-opon-zimowych-w-opony-pl-pazdziernik-2015/?utm_source=emailcampaign146&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Jak+Niemcy+wyliczaj%C4%85+pensje+polskich+kierowc%C3%B3w%3F

dzenia. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 6298 głosowaniach. Przez ostatnie cztery lata Prezydium Sejmu zebrało się 265, a Konwent Seniorów 368 razy.

W VII kadencji odbyły się 102. posiedzenia Sejmu, trwające łącznie 287 dni. Najwięcej posiedzeń (27) miało miejsce w 2013 r. Najdłużej w jednym dniu - do godziny 2:49 - Sejm obradował 14 stycznia 2015 r. podczas 84. posiedzenia. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 6298 głosowaniach. Przez ostatnie cztery lata Prezydium Sejmu zebrało się 265, a Konwent Seniorów 368 razy.

Liczba projektów ustaw oraz uchwał wniesionych w VII kadencji do Sejmu, którym nadano numer druku, wynosi odpowiednio 1300 i 302. Autorami 644 projektów ustaw były grupy posłów, w 463 przypadkach swoje propozycje legislacyjne wniosła Rada Ministrów. 101 projektów to inicjatywa Senatu, 42 – komisji sejmowych, 28 – grupy co najmniej 100 tys. obywateli oraz 22 – prezydenta. W VII kadencji Izba uchwaliła 753 ustawy i podjęła 282 uchwały.

Posłowie pracowali również m.in. w komisjach sejmowych – odbyło się ponad 6 tys. posiedzeń komisji (stałych - 5764 i nadzwyczajnych - 289). Obradowały także podkomisje komisji stałych i nadzwyczajnych, które zebrały się łącznie na 2224 posiedzeniach. Prace komisyjne w VII kadencji to nie tylko m.in. rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał procedowanych w Sejmie, ale także np. uchwalanie dezyderatów (208) oraz opinii (1621).

Podczas posiedzeń Izby na mównicy sejmowej posłowie zabierali głos ponad 42,3 tys. razy. Wygłosili także przeszło 3,5 tys. oświadczeń poselskich.

W VII kadencji posłowie wnieśli prawie 36,1 tys. interpelacji do strony rządowej - najwięcej do: ministra zdrowia (4615), ministra pracy i polityki społecznej (3503) oraz Prezesa Rady Ministrów (3193). Wpłynęło też ponad 8,7 tys. zapytań poselskich. Wśród podmiotów, do których skierowano najwięcej zapytań byli: minister infrastruktury (1343), minister pracy i polityki społecznej (816) oraz minister zdrowia (776).

Posłowie z poszczególnych klubów zadali również przedstawicielom rządu blisko tysiąc (975) pytań w sprawach bieżących. Do najczęstszych adresatów pytań należeli: Prezes Rady Ministrów (137), minister zdrowia (119) oraz minister infrastruktury i rozwoju (78). W VII kadencji na wniosek klubów lub grup posłów na forum Sejmu rząd zaprezentował także 87 informacji bieżących. Najwięcej informacji przedstawił: Prezes Rady Ministrów (37), minister zdrowia (6) i po 5 minister pracy i polityki społecznej oraz minister środowiska.

Na koniec VII kadencji w klubach: Platforma Obywatelska było 197 posłów, Prawo i Sprawiedliwość – 134, Polskie Stronnictwo Ludowe – 38, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 35, Zjednoczona Prawica – 16. Natomiast do kół: Ruch Palikota i Biało-Czerwoni należało odpowiednio 11 i 4 posłów, a 25 posłów było niezrzeszonych.

Przypadków wygaśnięcia mandatu poselskiego i objęcia go przez inne osoby było 57. To np. posłowie, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego (17) oraz w wyborach samorządowych (14). Jeden z posłów - Adam Żyliński - w czasie trwania kadencji zarówno objął mandat, jak i odszedł z Sejmu w związku objęciem funkcji samorządowca. Dwoje posłów VII kadencji zmarło – byli to Konstanty Miodowicz i Krystyna Poślednia.

W 460-osobowej Izbie w VII kadencji zasiadało 344 mężczyzn i 116 kobiet. W poszczególnych klubach i kołach reprezentacja przedstawicielek „płci pięknej” przedstawiała się następująco: KP PO – 77, KP PiS – 24, KP PSL – 5, KP SLD – 3, KP RP – 2, KP ZP – 1 oraz 4 posłanki niezrzeszone.

Średnia wieku posła VII kadencji to 53 lata, natomiast w podziale na frakcje polityczne w Sejmie: KP PO – 53 lata, KP PiS – 54, KP PSL – 55, KP SLD – 53, KP ZP – 49, KP RP – 46, KP BC – 41 i posłowie niezrzeszeni – 46. Najstarszym posłem VII kadencji Sejmu był Józef Zych (77 lat), natomiast najmłodszym – Jan Ziobro (26 lat).

Najwięcej, bo 172, było posłów w przedziale wiekowym 50-59 lat, 107 posłów to osoby w wieku 60-69 lat, a 102 parlamentarzystów miało od 40-49 lat. W Sejmie VII kadencji zasiadało także 57 posłów w przedziale wiekowym 30-39 lat, 18 było w wieku 70-79 lat, natomiast 4 liczyło od 20 do 29 lat.

Najdłuższy staż parlamentarny (7 kadencji) spośród posłów VII kadencji mieli posłowie: Waldemar Pawlak, Franciszek Stefaniuk, Józef Zych i Stanisław Żelichowski. Nowych posłów - bez żadnego doświadczenia parlamentarnego - było 148.

W VII kadencji Sejm przyciągnął przeszło pół miliona zwiedzających (ponad 513,7 tys.) – w grupach zorganizowanych, a także tych, którzy przyszli odwiedzić Sejm we własnym zakresie. W ramach inicjatyw służących edukacji parlamentarnej dodatkowo m.in. podczas dni otwartych w tej kadencji gmach przy Wiejskiej zwiedziło około 62 tys. osób.

Sejm RP

Fot. Sejm/Białoskórski