PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Agencja wznawia zawieranie umów sprzedaży

Agencja wznawia zawieranie umów sprzedaży

Autor: Robert Maj 2015-11-25 00:00:00
Brak grafiki

W związku z wstrzymaniem przetargów Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła się do wszystkich kontrahentów o cierpliwość i wyrozumiałość. Waldemar Humięcki p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych powołał grupę roboczą, składającą się z pracowników kontroli wewnętrznej i audytu celem zweryfikowania wszystkich transakcji pod względem prawnym, formalnym i merytorycznym.

W związku z wstrzymaniem przetargów Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła się do wszystkich kontrahentów o cierpliwość i wyrozumiałość. Waldemar Humięcki p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych powołał grupę roboczą, składającą się z pracowników kontroli wewnętrznej i audytu celem zweryfikowania wszystkich transakcji pod względem prawnym, formalnym i merytorycznym.

W celu zabezpieczenia interesów rolników indywidualnych w dniu 25 listopada br., Humięcki polecił Dyrektorom Oddziałów Terenowych i Filii Agencji wznowienie zawierania umów sprzedaży z kandydatami na nabywców (w tym dzierżawców), wyłonionymi w przetargach ograniczonych skierowanych dla rolników indywidualnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Decyzja ta dotyczy również kandydatów na nabywców i dzierżawców wyłonionych w przetargach nieograniczonych. 

Tam gdzie nie odbyły się przetargi a rolnicy wpłacili wadia, środki pochodzące z wadiów będą wypłacane rolnikom niezwłocznie. Działania podjęte przez Agencję są spowodowane troską o prawidłowe rozdysponowanie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie interesów gospodarstw rodzinnych, opartych na własnej pracy rolników i członków ich rodzin. 

Waldemarowi Humięckiemu, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, premier Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do czasu powołania nowego Prezesa ANR.  Poprzedni prezes Agencji Nieruchomości Rolnych - Leszek Świętochowski został odwołany ze stanowiska, a jego obowiązki powierzono dotychczasowemu wiceprezesowi czyli Waldemarowi Humięckiemu - poinformował resort rolnictwa.

Czytaj więcej: "Waldemar Humięcki na stanowisku Prezesa ANR"Waldemar Humięcki na stanowisku Prezesa ANR".

ANR
Fot. ANR