Talk icon

ARCHIWUM IGR

25-10-2022

Autor: Instytut Gospodarki Rolnej

Instytut Gospodarki Rolnej przeciw rozszerzeniu opłaty reprograficznej

Brak grafiki

Instytut Gospodarki Rolnej przeciw rozszerzeniu opłaty reprograficznej

 

Instytut Gospodarki Rolnej od początku swojego istnienia wspiera działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na wsi. Tymczasem dane płynące z raportu Federacji Konsumentów, wskazują, że niemal 5 mln Polaków w wieku od 16. do 74. roku życia wciąż nie posługuje się komputerem. Znaczna część tej grupy to mieszkańcy obszarów wiejskich, które są szczególnie narażone na wykluczenie cyfrowe. W związku z powyższym Instytut Gospodarki Rolnej sprzeciwia się planowanemu przez MKiDN rozszerzeniu opłaty reprograficznej.

Wieś to także miejsce, w którym zgrupowane są najuboższe grupy Polaków. To właśnie ubóstwo jest często barierą, która nie pozwala rodzinom na zakup sprzętu elektronicznego. Problemy w tym zakresie uwidoczniły się szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, kiedy dzieci w wieku szkolnym zmuszone były do podjęcia nauki w systemie zdalnym. Federacja konsumentów wskazuje, że „50-70 tys. uczniów nie posiada w domu żadnego komputera lub tabletu, a ponad 1 mln (co czwarty) musi współdzielić urządzenia z rodzeństwem lub pracującymi zdalnie rodzicami”. Aż w 19 krajach Unii Europejskiej poziom wykluczenia cyfrowego pozostaje znacznie niższy niż w Polsce. Zbyt wysokie ceny sprzętu elektronicznego przekładają się na utrudniony dostęp do internetu. Okazuje się, że aż 4,5 mln osób w wieku 16-74 lat nigdy z niego nie korzystała.

Planowane rozszerzenie opłaty reprograficznej, czyli – w praktyce – dodatkowe opodatkowanie smartfonów, tabletów czy laptopów przyniesie podwyżki cen sprzętu o średnio – jak twierdzą niektórzy eksperci – nawet kilkaset złotych. Naturalną konsekwencją będzie tu zatem pogłębienie problemu wykluczenia cyfrowego – także, a może szczególnie, na obszarach wiejskich. Plany MKiDN pozostają zatem w sprzeczności z realizowaną dziś przez KPRM, a wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji, strategią cyfryzacji wsi.

Problemem wykluczenia cyfrowego zająć powinny się rząd, samorządy, czy organizacje samorządowe. Działania wszystkich tych podmiotów powinny polegać na współpracy, której przyświecać winien jeden wspólny cel, jakim jest niwelowanie różnic cyfrowych miedzy miastem, a wsią. Apelujemy do także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań celem zatrzymania strategii, która wprost uderzyć może w szczególnie dotknięte skutkami pandemii koronawirusa środowiska wiejskie.

Reasumując, Instytut Gospodarki Rolnej definitywnie sprzeciwia się planom rozszerzenia opłaty reprograficznej.

swiatrolnika.info 2022