Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: T. Raszkiewicz 24-07-2015 01:00:00

Opłaty i kary związane z wycięciem drzewa

Opłaty i kary związane z wycięciem drzewa

Usunięcie drzewa z działki związane jest z uiszczeniem opłaty, gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz jeżeli związane jest to z działalnością gospodarczą podmiotu. Opłaty nalicza i pobiera burmistrz, prezydent miasta bądź wójt. 

Usunięcie drzewa z działki związane jest z uiszczeniem opłaty, gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz jeżeli związane jest to z działalnością gospodarczą podmiotu. Opłaty nalicza i pobiera burmistrz, prezydent miasta bądź wójt.

Zezwolenie na wycięcie drzewa zawiera stawkę opłaty za wycięcie, termin wycięcia, posadzenia oraz przesadzenia. Organ właściwy do wydawania zezwolenia na usuniecie drzewa może na okres 3 lat od dnia wystawienia zezwolenia odroczyć wpłacenie opłaty, jeżeli usunięcie drzewa związane z jego przesadzeniem lub posadzeniem innego drzewa. Jeśli drzewa przesadzone lub nowo posadzone zachowały żywotność lub utraciły ją, ale nie jest to spowodowane warunkami środowiska opłata zostaje umorzona.

Przykład naliczania opłat za wycięcie drzewa

Gatunek drzewa: świerk pospolity
Obwód pnia na wys. 130 cm: 50 cm
Stawka: 37,63
Współczynnik: 1,51
Obliczenia: obwód * stawka * współczynnik
50 * 37,63 * 1,51 = 2 841,065 zł

Uiszczenie opłaty za usunięcie drzewa przedawnia się z upływem 5 lat. Jeżeli od usunięcia drzewa upłynie 5 lat nie nalicza się opłaty. Opłatę należy wpłacić w terminie do 14 dni od momentu jej naliczenia. W razie nie terminowego wniesienia opłaty zostaną naliczone odsetki. Opłatę można rozłożyć na raty jeśli sytuacja materialna wnioskodawcy na to wskazuje.
Kary za nielegalne usunięcie drzewa

Prezydent miasta, burmistrz lub wójt może nałożyć karę pieniężną za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia. Karę należy wpłacić w terminie 14 dni od jej ustalenia. Kara może ulec przedłużeniu na okres 3 lat jeśli uszkodzone drzewo ma możliwość odbudowy. Zostaje ona umorzona jeśli drzewo uszkodzone po 3 lat odbuduje się, jeśli nie to kare trzeba wpłacić. Karę można rozłożyć na okres 5 lat. Kara jest w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew ustalonej na podstawie stawek. Gdy ustalenie obwodu lub gatunku drzewa usuniętego bez zezwolenia jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, karę nalicza się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania powiększając ją o 50%. Natomiast jeżeli ustalenie obwodu usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia kary ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%. Ustalenie wielkości powierzchni usuniętych bez zezwolenia nie jest możliwe, z powodu usunięcia gałęzi i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

Z dniem 15 stycznia 2016r. kary nie będzie ponosiła osoba, która nie posiada zezwolenia oraz kara nie będzie stanowić trzykrotnej opłaty za wycięcie drzewa.

Podstawa prawna:

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 880).
    - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (Poz. 958).
    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228 poz. 2306).

OSEKO

FOT. RM
Opublikował:
Author: T. Raszkiewicz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.