O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO – DEBATY

17-02-2022

Autor: Patryk Elertowicz

Debata IGR: Zielony Ład i Plan Strategiczny WPR poróżnią polityków?

Kolejna debata IGR. Transmisja na żywo w kanałach SwiatRolnika.Info w mediach społecznościowych i w serwisie YouTube. Start o godzinie 19.00.

Gośćmi Moniki Przeworskiej są dziś:  Jarosław Sachajko (Kukiz'15 – Demokracja Bezpośrednia), Stefan Krajewski (Polskie Stronnictwo Ludowe), Jan Krzysztof Adranowski (Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP), Anna Bryłka (Konfederacja), Monika Piątkowska (Polska 2050). Rozmówcy biorący udział w debacie IGR zastanowią się, czy strategia Europejskiego Zielonego Ładu ma wymiar wyłącznie polityczny, czy jednak realnie zmieni ona rolniczą rzeczywistość; jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w Planie Strategicznym WPR oraz jaki wpływ na rynek będzie miała paszportyzacja polskiej żywności. 

Zielony Ład zniszczy europejskie rolnictwo?

Organizacje rolnicze wskazują, że dotychczas przeprowadzone badania mówią o spadku produkcji, wzroście cen i utracie bezpieczeństwa żywnościowego UE. Copa-Cogeca opublikowała oświadczenie w sprawie Strategii "od pola do stołu" podpisane przez 27 organizacji rolnych i rolno-spożywczych.

„Wszystkie podmioty łańcucha dostaw zgadzają się co do głównych zasad określonych w strategii Od pola do stołu oraz mają pełną świadomość, że należy podjąć niezbędne wysiłki, aby zapewnić większą równoważność naszych systemów żywnościowych. Jednakże kilka z opublikowanych niedawno badań dotyczących strategii „od pola do stołu” stwierdza, że bieżące cele, jeśli będą wdrażane w zaproponowanej formie, wygenerują znaczne koszty dla unijnych rolników, a także zachwieją rentownością całej europejskiej kultury rolno-biznesowej” – czytamy w dokumencie. Podobnego zdania jest IGR, organizator dzisiejszej debaty. 

Badania prowadzone przez USDA, HFFA Research, unijne Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Uniwersytet Kiloński, a także Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen (WUR, korzystające z różnych metodologii, skupiające się na różnych aspektach i ograniczeniach dochodzą do takich samych wniosków. Unijna produkcja rolna będzie spadać, w niektórych obszarach i w przypadku niektórych produktów spadek ten będzie dość drastyczny. Według najnowszego badania WUR, średnia produkcja spadnie o 10-20 proc., a w przypadku niektórych upraw nawet o 30 proc. Jeśli chodzi o sektor hodowlany, to badanie Uniwersytetu Kilońskiego mówi o średnim 20 proc. spadku unijnej produkcji wołowiny oraz 17 proc. spadku produkcji wieprzowiny.

Jak napisano w oświadczeniu, "mamy świadomość tego, jakie oczekiwania wobec sektora produkcji żywności ma społeczeństwo i politycy. Ale cele polityczne niemające poparcia w faktach naukowych będą mieć niszczący wpływ na europejskie rolnictwo. Aby zacząć mówić o rozwiązaniach, musimy je tak samo rozumieć. To wspólne rozumienie powinno opierać się na przejrzystej ocenie skutków przeprowadzone przez KE” – podkreślają organizacje.

Strategię "od pola do stołu" i strategię bioróżnorodności Komisja Europejska zaprezentowała w maju 2020 r. nie przedstawiając skutków tych regulacji. Nowa polityka rolna ma być przede wszystkim bardziej zrównoważona. Zakłada się zmniejszenie stosowania pestycydów i nawozów chemicznych, ograniczenie stosowania środków przeciw drobnoustrojom w hodowli, czy przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Zaleją nas towary z importu? IGR ostrzega

„Organizacje wskazują, że Europejski model produkcji żywności był jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej, dlatego jest niezrozumiałe wprowadzanie ograniczeń "w chwili, kiedy nasi partnerzy handlowi są gotowi do tego, aby rozmawiać o wypełnianiu luk produkcyjnych, które pozostawia Europa. Ponadto, jeśli produkcja europejska spadnie, to import unijny surowców rolnych oraz elementów składowych znacząco wzrośnie i sprawi, że Europa, aby wyżywić swoich mieszkańców, stanie się zależna od importu – co z kolei będzie źródłem potencjalnych zagrożeń w obszarze polityki i bezpieczeństwa żywnościowego europejskich konsumentów” – argumentują sygnatariusze oświadczenia.

swiatrolnika.info 2023