Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2016-11-30 15:49:13

Zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty?

Zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty?

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2 838 złotych 60 groszy
  • 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 5 271 złotych 60 groszy

 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

 

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 roku, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34 054 złotych 40 groszy,
  • 130 proc. takich wynagrodzeń, tj. 63 243 złotych 30 groszy.

 

Prawo do emerytury lub renty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty, obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło 4 055 złotych 04 grosze. Przepisy te stosuje się również do emerytów/rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

 

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 2.838 zł 60 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

 

Natomiast przychody przekraczające kwotę 2 838 zł 60 gr, a nie przekraczające kwoty stanowiącej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 5.271 zł 60 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95 proc. emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 01.01.1991 r. lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (563,05 zł oraz 478,62 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

 

Gdy przychody przekroczą kwotę 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 5 271 zł 60 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca (część wynosząca 95 proc. emerytury podstawowej lub 85 proc. emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

 

Nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osoby (bez względu na wysokość osiąganego przychodu), które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Mogą oni zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej. Natomiast pozostali emeryci (pobierający "wcześniejszą" lub okresową emeryturę rolniczą) muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe.

 

Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu (ograniczeniu wysokości) części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej.

 

krus.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.