logo swiatrolnika.info
Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro
Autor: Jacek Podgórski 2018-11-28 11:34:50

Zmiany w obrocie ziemią rolną! Każdy będzie mógł kupić hektar! TUTAJ PEŁNA LISTA ZMIAN!

Zmiany w obrocie ziemią rolną! Każdy będzie mógł kupić hektar! TUTAJ PEŁNA LISTA ZMIAN!

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na strony Rządowego Centrum Legislacji trafił projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowa ustawa znosi wiele ograniczeń związanych z zakupem ziemi przez osoby niebędące rolnikami.

Limit jednego hektara obowiązywać będzie tylko na terenach wiejskich. Ziemia rolna znajdująca się w granicach miast nie będzie objęta żadnymi ograniczeniami powierzchniowymi.


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco

" data-width="900" data-small-header="true" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false">
" class="fb-xfbml-parse-ignore">Świat Rolnika

Poniżej pełna lista uproszczeń:

1. Wyłączono stosowanie głównej zasady, zgodnie z którą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, w przypadku nabywania nieruchomości rolnej

• powierzchni mniejszej niż 1 ha,
• w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
• w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu malżeństwa oraz działu spadku,
• w wyniku podziału, przekształcenia, bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W przypadkach tych nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. KOWR będzie mial jednak prawo pierwokupu (prawo nabycia) takich nieruchomości.

2. Rozszerzono katalog osób bliskich w rozumieniu u,k.u,r, o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów;

3. Wyłączono stosowanie przepisów u.k.u.r. do nieruchomości rolnych: - położonych w granicach administracyjnych miast, - w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, - nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jako tzw, „ogródki przydomowe;

4. Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez:

• uczelnie na cele dydaktyczne,
• państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne,

5. Doprecyzowano tryb postępowania oraz przesłanki warunkujące wyrażenie zgody przez DG KOWR na nabycie nieruchomości rolnej poprzez:

• określenie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek ci wyrażenie zgody oraz wskazanie dokumentów jakie należy do niego dołączyć,
• określenie sposobu udokumentowania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolników indywidualnych (niezbędne będzie nieodpłatne umieszczenie na stronie internetowej KOWR ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej),
• dotychczasowy obowiązek dawania przez nabywcę rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, zastąpiono wymogiem zobowiązania się przez niego do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości oraz wymogiem uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej zamierzonej działalności rolniczej wydanej przez właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego,

6. zmniejszono do 5 lat okres przez kłów:

• nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
• nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom:

7. zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będzie wyrażana przez Dyrektora Generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej a nie przez sąd; organem wyższego stopnia będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

8. dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta. burmistrza, czy tez prezydenta miasta); 

9. wprowadzono sankcję nieważności w przypadku: celowego utrudniania skorzystania przez KOWR z przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej; sankcją tą opatrzono rozwiązanie, zmianę lub odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości rolnej (również udziałów i akcji) objętej prawem pierwokupu KOWR, a także dokonanie czynności prawnej obciążającej zbywaną nieruchomość (również zbywane udziały i akcje), dokonane od chwili zawarcia tej umowy do czasu upływu terminu do wykonania tego prawa przez KOWR; 

10. celowego utrudniania skorzystania przez KOWR z przysługującego mu prawa nabycia nieruchomości rolnej: sankcją tą opatrzono rozwiązanie, zmianę lub odstąpienie od umowy innej nit umowa sprzedaży, odwołanie jednostronnej czynności prawnej, a także dokonanie czynności prawnej obciążającej zbywaną nieruchomość, dokonane od chwili nabycia nieruchomości rolnej, do czasu upływu terminu do złożenia oświadczenia o jej nabyciu przez Krajowy Ośrodek. Wyłączono stosowanie prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych. które posiadają nieruchomości role o łącznej powierzchni mniejszej niż 5 ha; 

11. zniesiono prawo nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 5 ha; 

12. określono sposób postępowania KOWR w przypadku korzystania z prawa pierwokupu, czy tez prawa nabycia nieruchomości rolnej, w sytuacji, gdy nieruchomość rolna obciążona jest hipoteką.

Całą treść projektu nowelizacji ustawy znajdą Państwo TUTAJ


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco

" data-width="900" data-small-header="true" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false">
" class="fb-xfbml-parse-ignore">Świat Rolnika

źródło: rcl.gov.pl
fot. pixabay


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.