Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2017-01-31 13:05:54

Zmiany w obrocie i wytwarzaniu materiału szkółkarskiego

Zmiany w obrocie i wytwarzaniu materiału szkółkarskiego

Od 1 stycznia zmieniony został zakres informacji, jakie zawiera zgłoszenie do ewidencji dostawców materiału szkółkarskiego, tj. materiału przeznaczonego do rozmnażania i produkcji roślin sadowniczych (z wyłączeniem winorośli).

Osoby, które planują obrót materiałem szkółkarskim, są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na 7 dni przed dniem rozpoczęcia działania. W oparciu o zgłoszenie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wpisuje podmiot do ewidencji dostawców.

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące dane:

  1. imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z podaniem grup roślin uprawnych,
  4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
  5. datę i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy
  6. oraz od 1 stycznia 2017 r. wskazanie głównych rodzajów lub gatunków uprawnych objętych działalnością.

Dostawcy wpisani do ewidencji przed 1 stycznia 2017, którzy planują kontynuowanie obrotu materiałem szkółkarskim, powinni dokonać aktualizacji swojego wpisu do ewidencji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany (do 31 grudnia 2017).

 

Producent materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany od 2017 roku może samodzielnie pobierać próby roślin i podłoża na obecność organizmów szkodliwych, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o nasiennictwie. Dotychczas zadanie to było zastrzeżone do wykonania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

 

Przypisana dotychczas wyłącznie dostawcy materiału szkółkarskiego: ocena cech zewnętrznych będzie wykonywana przez wojewódzkiego inspektora albo dostawcę, a ocena tożsamości i czystości odmianowej przez Dyrektora COBORU albo dostawcę.

 

Podmioty zainteresowane samodzielnym pobieraniem prób, wykonywaniem oceny cech zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości odmianowej
mogą skorzystać z przysługującego im prawa po uprzednim złożeniu wojewódzkiemu inspektorowi oświadczenia o tym, że będą wykonywać te czynności samodzielnie.

 

Od 2017 r. zmianie ulegają także  zasady dokumentowania obrotu materiałem szkółkarskim (elitarnym, kwalifikowanym i CAC) oraz wymagania w zakresie wytwarzania tego materiału. Szczegóły zmian w tym zakresie będą dostępne po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych. Są one przygotowywane.

 

Informacje o zmianach będą omawiane na spotkaniach informacyjnych organizowanych w br. przez wojewódzkich inspektorów. Ponadto, informacje można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach oraz Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dane do kontaktu dostępne tutaj.

 

Podstawa prawna zmian: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U z 2016 r., poz. 2246).

 

piorin.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.