Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 2021-02-10 17:05:35

Zakaz regulowania zobowiązań jako skutek postępowania restrukturyzacyjnego!

Zakaz regulowania zobowiązań

Niewątpliwą zaletą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest parasol ochronny nad dłużnikiem, który polega na wstrzymaniu egzekucji, o czym pisaliśmy TUTAJ , a także nakłada na dłużnika zakaz regulowania zobowiązań układowych, czyli tych, które powstały przed datą otwarcia restrukturyzacji i będą przedmiotem układu.

Układ restrukturyzacyjny

Przed omówieniem zakazu regulowania zobowiązań po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zasadnym jest wytłumaczenie czym jest wspomniany układ w restrukturyzacji. Otóż jest to swoiste porozumienie zawierane pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, które określa zasady restrukturyzacji zobowiązań dłużnika oraz ich spłaty na rzecz wierzycieli.

Pomimo, że układ jest zawierany przed sądem nie można go utożsamiać z ugodą sądową. Nie stanowi również umowy cywilnoprawnej. Z formalnego punktu widzenia jest uchwałą podjętą przez zgromadzenie wierzycieli na końcowym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Jego przedmiotem jest restrukturyzacja tzw. wierzytelności układowych dłużnika.Zakaz regulowania zobowiazan 2

Wierzytelności układowe

Z punktu widzenia treści układu i konsekwencji z niego wynikających niezwykle istotnym jest ustalenie, które wierzytelności dłużnika są objęte układem, a które nie są wierzytelnościami pozaukładowymi. Do wierzytelności układowych zalicza się:

1. wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, np. zaległość w zapłacie za zakupione nawozy mineralne, środki ochrony roślin, paszę itp.;
2. odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
3. wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziści się w czasie wykonywania układu, np. kary umowne za brak dostarczenia produktów rolnych przewidziane w umowie kontraktacji zawartej przed dniem otwarcia restrukturyzacji, z powodu zdarzeń powstałych po otwarciu postępowania;
4. wierzytelności wobec dłużnika z umowy wzajemnej, w zakresie w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego, np. zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za naprawiony ciągnik przed dniem otwarcia postępowania; Co do zasady wszystkie pozostałe wierzytelności są wierzytelnościami pozaukładowymi. Dla jasności wskazać należy, iż istnieją dwa rodzaje wierzytelności, które w założeniu nie są objęte układem, ale mogą zostać nim objęte, jeżeli wierzyciel bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrazi na to zgodę:
5. wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności na mieniu dłużnika prawem rzeczowym (zastaw, przewłaszczenie, hipoteka itd.);
6. wierzytelności zabezpieczone przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa.

Zakaz regulowania zobowiązań układowych

Jednym z kluczowych skutków otwarcia restrukturyzacji wobec dłużnika jest nałożony na niego zakaz regulowania zobowiązań objętych układem, co oznacza że przez cały czas trwania postępowania wierzyciele nie mogą domagać się spłaty dotychczasowych długów, a dłużnik wręcz ma zakaz ich spłacania. Dotyczy to wszystkich wierzytelności zaliczających się do katalogu z ww. punktów 1-4.

Takie uregulowanie pozwala dłużnikowi odetchnąć finansowo i ustabilizować sytuację materialną do czasu zawarcia układu. Zobowiązania nieobjęte układem, czyli np. te, które są zabezpieczone hipoteka lub zastawem oraz te powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, powinny być regulowane na bieżąco.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotna jest świadomość nie tylko tego w jaki sposób zrestrukturyzować wierzytelności, ale w pierwszej kolejności, które wierzytelności takiej restrukturyzacji będą mogły (czy też muszą) podlegać.

W związku z tym, przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, warto skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie, który pomoże wybrać właściwe narzędzie restrukturyzacyjne.

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

TOP 10

 NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

kategoria Prawo
swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.