Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 2016-07-14 12:32:36

Wspólny głos w sprawie reformy EU ETS

Wspólny głos w sprawie reformy EU ETS

Jest szansa na wprowadzenie w systemie EU ETS zmian, które zapewnią efektywne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

Deklaracja, której inicjatorem było Ministerstwo Środowiska, została podpisana w związku z toczącymi się pracami nad reformą Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS), która ma obowiązywać od 2021 r. Zwrócono w niej uwagę na specyficzną sytuację Polski związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w kontekście tych zmian.  

 

- Dotychczas uzgodnione w konkluzjach Rady Europejskiej z 24 października 2014 r. cele i instrumenty wdrażania unijnej polityki klimatycznej, powodują konieczność podjęcia przez Polskę ogromnego wysiłku inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie modernizacji polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ponadto, zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania mogą prowadzić do zmiany miksu energetycznego, wobec czego projekt dyrektywy powinien być przyjmowany przez państwa członkowskie jednomyślnie, a nie w procedurze głosowania większościowego, jak to proponuje Komisja – podkreśla wiceminister Paweł Sałek. Zmiany wprowadzane do systemu EU ETS powinny także uwzględniać aktualną sytuację na arenie globalnej, być zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z października 2014 r., a także zbieżne z polityką reindustrializacji UE.  

 

W deklaracji podkreślono, że w pracach nad zmianą dyrektywy EU ETS bardzo istotną rolę powinny odegrać ustalenia Porozumienia Paryskiego, które dąży zarówno do redukcji emisji dwutlenku węgla, jak i wzrostu jego pochłaniania przez lasy i gleby. Tym samym nie narzuca ono konkretnych rozwiązań wpływających na suwerenne decyzje państw-Stron Porozumienia.  

 

Organizacje zwracają m.in. uwagę, że polska gospodarka jest zależna od energii elektrycznej i ciepła generowanych z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego, które to nośniki energii stanowią naturalne zasoby naszego kraju. Udział węgla w miksie energetycznym naszego kraju spada, a jednocześnie wzrasta udział źródeł odnawialnych. Nadal jednak węgiel jest dominującym paliwem w wytwarzaniu energii. W okresie 2008-2015 udział OZE w krajowym systemie energetycznym wzrósł z ok. 4% do ok. 16%. Polska zredukowała także emisje dwutlenku węgla o ponad 30% w stosunku do 1988 r. w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.  W deklaracji czytamy, że należy rozważyć wpisanie w ramy polityki klimatycznej UE nowych rozwiązań, które umożliwią poszczególnym państwom członkowskim realizowanie swobodnego kształtowania miksu energetycznego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilną dostępność energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców, po przystępnych cenach.  

 

Organizacje zgodziły się również, że w unijnej polityce klimatycznej należy bardziej podkreślić rolę pochłaniania gazów cieplarnianych, które powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie zmniejszania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.  Reforma systemu EU ETS będzie miała istotne znaczenie dla funkcjonowania tego sektora w Polsce i dlatego w zmienianej dyrektywie powinny się znaleźć zapisy, które umożliwią jego modernizację w sposób efektywny kosztowo i środowiskowo.  

 

Pod deklaracją podpisali się Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i przedstawiciele czterech organizacji branżowych: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. 

Ministerstwie Środowiska/Fot.Wikipedia


Polecane z kategorii Energia konwencjonalna
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.