Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 12-07-2016 13:27:19

Wsparcie rynku produktów pszczelich 2016/2017

Wsparcie rynku produktów pszczelich 2016/2017

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017. 

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017. 

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy. W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń; zakup sprzętu pszczelarskiego; zakup środków warrozobójczych; zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej; zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich; wykonanie analiz jakości miodu.  

 

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR. Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do  10 października 2016 r.    

 

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.  

 

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.   „Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: w Biurze Interwencji  Agencji Rynku Rolnego, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, tel. (22) 376-71-99, 376-71-09 w Oddziałach Terenowych ARR na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

ARR/Fot. Wikipedia


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.