Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 2021-08-04 14:00:00

Wsparcie ARiMR dla poszkodowanych producentów mleka!

Wsparcie ARiMR

Do 15 sierpnia 2021 roku będzie trwał nabór wniosków o wsparcie ARiMR dla producentów rolnych, którzy w roku 2019 lub 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku z upadłością podmiotu skupującego oraz na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w przetwarzających produkty rolne spółdzielniach

Wsparcie ARiMR ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy w latach 2019-2020 co najmniej raz sprzedali mleko i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot skupujący upadł. Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur bądź rachunków potwierdzających sprzedaż surowca oraz duplikat listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania.

Wsparcie ARiMR ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a jego wysokość nie będzie mogła być wyższa niż 80 procent kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka.

Pomoc skierowana jest do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia UE nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Czytaj też: ARiMR: trwa nabór wniosków o wsparcie na promowanie szczepień przeciw COVID-19

Wsparcie ARiMR – maksymalna kwota pomocy to 40 tysięcy złotych na rolnika

Przepisy przewidują również, że producenci rolniWsparcie ARiMR 02 mogą ubiegać się o pomoc, w wysokości do 40 tys. zł na jednego rolnika, na sfinansowanie udziałów (wpłaty niewypłaconej części udziałów) w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Wsparcie ARiMR ma charakter pomocy de minimis.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, przekracza łącznie kwotę 20 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 20 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Producent rolny zobowiązany będzie dostarczyć do biura powiatowego Agencji do dnia 15 października 2021 r. dokumenty potwierdzające wpłatę niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i wysokość tej wpłaty. Pomoc podlega zwrotowi w przypadku, gdy wysokość wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielni jest niższa niż kwota otrzymanej pomocy – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej pomocy a wysokością tej wpłaty wynikającą z ww. dokumentów. Jeżeli natomiast ww. dokumenty nie zostały dostarczone do dnia 15 października 2021 r. pomoc podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Wnioski o wsparcie ARiMR składać należy w biurach powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście, przekazać przy pomocy platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Za datę złożenia będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w placówce Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej – data nadania.

arimr.gov.pl/fot.Wikimedia/Pixabay

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Dopłaty i prawo

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.