Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

logo swiatrolnika.info
Autor: Alicja Ostrowska 2020-10-16 23:24:49

Wpis do ewidencji producentów i formalne kwestie wniosku

Wpis do ewidencji producentów

Wpis do ewidencji producentów dokonuje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego w odpowiedni sposób oraz miejscu wniosku. Należy zwrócić uwagę na trzy najważniejsze elementy owego dokumentu: określenie celu, podanie prawidłowej formy prawnej podmiotu oraz wskazanie rodzaju producenta, a także załączeniu niezbędnych dokumentów dodatkowych.

Wpis do ewidencji producentów – zasady nadawania numerów

Wyróżnia się dwa sposoby nadawania numerów w EP – podstawowy i alternatywny. Pierwszy z nich charakteryzuje się wpisem i numeru dla jednego z współposiadaczy gospodarstwa rolnego lub współmałżonka jeżeli pisemną zgodę wyrażą pozostali właścicieli lub drugiego małżonka. Natomiast zasada alternatywna to wpis do ewidencji producentów polegający na możliwości nadania osobnego numeru dla powyższych osób, jeżeli w ramach jednego gospodarstwa prowadzone są odrębne mniejsze gospodarstwa. Aby uzyskać owy dodatkowy wpis należy udokumentować powyższy fakt. Zasady tej nie stosuje się wobec: producentów rolnych, zakładów utylizacyjnych, potencjalnych beneficjentów kształtujących się jako spółki cywilne.rolnictwo zrównowazone

Wpis do ewidencji producentów – wszystko co należy wiedzieć o formularzu EP

Aby móc ubiegać się o wpis do ewidencji producentów należy złożyć odpowiedni formularz. Mogą wypełnić go podmioty, które oczekują nadania numeru identyfikacyjnego, chciałyby zmienić już zgłoszone dane lub odpowiadają na wezwanie ARiMR dokonując korekty w danych. Wniosek można złożyć: osobiście, za pomocą poczty polskiej, faksem, za pośrednictwem ePUAP, jeżeli nie jest wymagany podpis osób trzecich. Natomiast sam formularz wraz z załącznikami można zdobyć w biurze powiatowym, oddziałach regionalnych lub na stronie internetowej ARiMR. Kierownik biura, które przyjęło wniosek powinien rozpatrzyć owy wniosek bez zbędnej zwłoki, sprawy wymagające wyjaśnienia powinny zając miesiąc, a bardziej skomplikowane dwa miesiące. Decyzja o przyznaniu numery przesyłana jest osobie wnioskującej.

Czytaj także: Alkohol warto kolekcjonować. To może być dobra inwestycja

Wpis do ewidencji producentów – załączniki do wniosku

Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem to: oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, o ile było ustanowione, dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby składającej wniosek, oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji o ile wynika to ze stanu prawnego, odpowiedni załącznik do wniosku dla: organizacji producentów/ wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego/ kopię decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów/ klauzulę informacyjną przeznaczoną dla osób fizycznych, których dane zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji producentów. Jeżeli wnioskodawca stara się o nadanie odrębnego numeru zgodnie z zasada alternatywną musi dołączyć potwierdzenie wszystkich faktów potwierdzających słuszność zastosowania owej zasady. Wpis do ewidencji producentów składa się najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności.

Źródło: cdr.gov.pl

Opublikował:
Alicja Ostrowska
Author: Alicja Ostrowska
O Autorze
Bydgoszczanka, prawnik, rolnik z wyboru. "Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni podnosząc wzrok znad ziemi ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba" - Jan Paweł II
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.