PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / Umowy dzierżawy. KOWR może odroczyć termin zapłaty należności

Umowy dzierżawy. KOWR może odroczyć termin zapłaty należności

Autor: Świat Rolnika 2022-05-26 14:30:00
umowy dzierżawy

W odpowiedzi na pismo KRIR resort rolnictwa przypomina, że umowy dzierżawy, a dokładnie zapłata należności może zostać odroczona.

Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała w marcu do resortu rolnictwa pismo w sprawie czynszów dzierżawnych. We wniosku zwrócono uwagę, że rekordowa cena pszenicy powoduje wzrost czynszów dzierżawnych na nieruchomości rolne ZWRSP. Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie możliwości aneksowania umów przez KOWR.

Umowy dzierżawy, a wzrost cen pszenicy

Pod koniec marca prezes KRIR Wiktor Szumlewicz skierował pismo do resortu rolnictwa dot. umowy dzierżawy z KOWR na nieruchomości rolne ZWRSP.

"Cena pszenicy za pierwsze półroczne 2021 r. wzrosła do rekordowej wartości 93,04 zł/dt, co przy zawartych wcześniej umowach dzierżawy powoduje wzrost czynszów dzierżawnych w niespotykanej dotychczas skali. Obserwując bieżące ceny pszenicy kształtujące się na poziomie 1300 zł/t, przy ustalaniu kolejnej raty czynszu dzierżawnego spowoduje wzrost przelicznika do poziomu 130 zł/dt, a tym samym możliwość wzrostu kosztu dzierżawy o ponad 100% względem roku 2020 r." – czytamy. 

Prezes podkreślił we wniosku, że jest to zjawisko ekstremalne dla rolników. Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie możliwości aneksowania umów dzierżawy przez KOWR. 

umowy dzierżawy KRIR

Resort odpowiada: KOWR może reagować na sytuacje

W odpowiedzi na wniosek MRiRW przypomniało, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek umowy dzierżawy dot. odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. 2017, poz. 2116), może odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. 

Jak podaje KRIR, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR w związku z występowaniem i możliwością dalszego ewentualnego występowania w przyszłości zaburzeń gospodarczych, które mogą skutkować trudnościami w kontynuowaniu prowadzonej przez kontrahentów KOWR działalności rolniczej, o bieżącą analizę sytuacji, podejmowanie adekwatnych działań oraz sygnalizowanie ewentualnych potrzeb zmian w przepisach prawa, które mogłyby zminimalizować negatywne skutki dla rolników. Z kolei Dyrektor Generalny KOWR pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r., skierowanym do Dyrektorów Oddziałów Terenowych KOWR, przypomniał o obowiązujących regulacjach pozwalających KOWR reagować na problemy kontrahentów ze spłatą należności KOWR.

Czytaj też: Umowy dzierżawy gruntów rolnych mogą być zatwierdzane przez wójta

krir.pl/fot.pixabay.com


Holenderscy rolnicy grożą wysypaniem ziemi pod gminnym ratuszem

Autor: Świat Rolnika 2022-06-28 15:00:00

Atak niedźwiedzia w Asheville. Właściciela uratował jego własny pies

Autor: Świat Rolnika 2022-06-28 11:30:00

Służby apelują o bezpieczeństwo nad wodą. W weekend utonęło 11 osób

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-27 18:00:00

BULT SMOGOWICZE