PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / Ubój zwierząt z przeznaczeniem na RHD możliwy jest tylko w rzeźni

Ubój zwierząt z przeznaczeniem na RHD możliwy jest tylko w rzeźni

Autor: Emilia Gromczak 2022-05-31 19:30:00
RHD

Zarząd KRIR wystąpił o wprowadzenie zmian w przepisach dot. RHD. Resort wskazał, że nie jest to możliwe w ramach przepisów krajowych. 

Zmiany zaproponowane przez Zarząd dot. tego, aby rolnik mógł we własnym gospodarstwie ubić tygodniowo 5 sztuk trzody chlewnej w warunkach jak na własne potrzeby a z przeznaczeniem na rolniczy handel detaliczny. MRiRW wyjaśniło jednak, że takie modyfikacje wymagają zmiany przepisów UE.

Zmiany w rolniczym handlu detalicznym niemożliwe

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu odnośnie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących RHD, które miałyby polegać na możliwości  uboju 5 szt. trzody w warunkach, jak na własne potrzeby, ale z przeznaczeniem na rolniczy handel detaliczny, resort rolnictwa wskazał, że nie jest to możliwe. Ewentualne zmiany wiązałyby się ze zmianą przepisów prawa UE. Aktualnie nie jest to jednak przewidywane. 

Resort przypomniał, że rolnicy zainteresowani prowadzeniem uboju świń w gospodarstwie w celu wprowadzenia na rynek pozyskanego mięsa, np. w ramach RHD, mogą rozważyć założenie własnej rzeźni, np. rzeźni rolniczej. 

RHD zmiany

Źródła pozyskania mięsa do produkcji żywności w ramach RHD

Według przepisów UE  ubój zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym świń, przeprowadzany w celu wprowadzenia na rynek pozyskanego mięsa, powinien odbywać się, co do zasady, w zatwierdzonej rzeźni. Wymóg ten obowiązuje także w odniesieniu do mięsa wprowadzanego na rynek w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który jest formą handlu detalicznego. Odstępstwem od wymogu w przypadku świń, jest wyłącznie ubój z konieczności przeprowadzany np. w gospodarstwie, lub na pastwisku, w sytuacji gdy zdrowe zwierzę miało wypadek uniemożliwiający jego transport do rzeźni. Wymogi te mają na celu przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów, a także m.in. umożliwienie wolnego handlu mięsem pozyskanym z ubitych zwierząt (oraz żywności wyprodukowanej z tego mięsa) na terenie UE, zapewnienie dobrostanu zwierząt podczas uboju oraz zapobieganie występowaniu lub rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. 

Czytaj też: ARiMR: Będzie wsparcie dla małych przetwórców i RHD

krir.pl/fot.pixabay.com