PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / Serwis internetowy SatAgro idealny dla gospodarstw produkujących rośliny

Serwis internetowy SatAgro idealny dla gospodarstw produkujących rośliny

Autor: Emilia Gromczak 2022-05-21 12:00:00
SatAgro

SatAgro wyróżnia się dostępem do automatycznie przetwarzanych danych oraz kompleksowym wsparciem rolnictwa precyzyjnego.

Serwis ten jest platformą internetową, która umożliwia rolnikom na bieżąco monitorować swoje uprawy przy pomocy zdjęć satelitarnych, wdrażać techniki rolnictwa precyzyjnego (w zakresie analizy gleby, nawożenia, siewu czy ochrony roślin), prowadzić ewidencje wykonywanych zabiegów, gromadzić i analizować różnorodne dane przestrzenne dotyczące uprawianych pól.

Platforma internetowa dla gospodarstw produkujących rośliny 

SatAgro (app.satagro.pl) jest platformą przeznaczoną dla gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej. Podstawowym źródłem informacji w serwisie jest wskaźnik pokrycia pola żywą biomasą, tzw. NDVI, obliczany na podstawie zdjęć satelitarnych (obserwacji NASA, ESA i prywatnych operatorów). Z jego pomocą rolnicy otrzymują informacje o kondycji upraw, a także o ich zróżnicowaniu w przestrzeni i w czasie.

Wspierając gospodarstwa we wdrażaniu technik rolnictwa precyzyjnego, serwis SatAgro oferuje wiele intuicyjnych narzędzi pozwalających na przekształcenie zdjęć satelitarnych (lub innych danych przestrzennych) w informacje gotowe do wykorzystania w polu. W popularnym module zmiennego dawkowania agrochemikaliów, mapy NDVI lub wyniki prób gleby mogą służyć, jako podstawa do tworzenia map aplikacyjnych kompatybilnych z większością terminali. Z kolei, na podstawie serii czasowych obrazów satelitarnych, w module wspomagającym wykonanie analiz glebowych, można podzielić pola na jednolite strefy poboru prób. 

SatAgro produkcja roślinna

Główne części SatAgro

Do głównych części serwisu SatAgro możemy zaliczyć m.in. eksplorator, moduł zmiennego dawkowania oraz moduł wspierający wykonanie prób glebowych. Dzięki eksploatorowi możliwa jest kompleksowa analiza wpływu pogody i podjętych działań agrotechnicznych na rozwój upraw oraz osiągane plony. W eksploratorze SatAgro można przeglądać oraz analizować zdjęcia satelitarne pól i widoczny na nich wskaźnik kondycji uprawy, opracowane za pomocą narzędzi serwisu mapy. Z kolei moduł zmiennego dawkowania umożliwia przekształcenie zdjęć satelitarnych (lub innych danych przestrzennych, np. wyników prób glebowych lub map plonów), i widocznego na nich zróżnicowania w obrębie danego pola (lub grupy pól). W module wspierającym to wykonanie prób glebowych, przy podziale pola na strefy poboru prób wykorzystywane są mapy ze wskaźnikiem NDVI (będącym miarą produktywności roślin i w dużej mierze pochodną zmiennych właściwości gleby), lub inne dane przestrzenne ukazujące zróżnicowanie siedliska w obrębie pola.

Sprawdź również: Sztuczna inteligencja w rolnictwie. Szkolenia dla szkół rolniczych

cdr.gov.pl/fot.pixabay.com