PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / Nowa Biała: MRiRW przekaże do 100 tys. złotych dla poszkodowanych gospodarstw

Nowa Biała: MRiRW przekaże do 100 tys. złotych dla poszkodowanych gospodarstw

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-06-22 06:07:04
Nowa Biała

Wysokość pomocy dla rolników poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała będzie zależna od oszacowania szkód i może wynosić nawet do 100 tys. zł – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowa Biała otrzyma pomoc

Jak napisano w komunikacie, minister Grzegorz Puda podjął decyzję o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała w Małopolsce. Zaznaczono, że wsparcie będzie udzielane m.in. poprzez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego. Wskazano, że do ubiegania się o takie wsparcie uprawnione są: organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin; organizacje społeczne i zawodowe, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin; związki zawodowe rolników indywidualnych, a także izby rolnicze.nowa biala odszkodowania

Zaznaczono że wysokość pomocy będzie zależna od oszacowania szkód i może wynosić nawet do 100 tys. zł.

Czytaj także: Nowa Biała: pierwsze odszkodowania już u mieszkańców

Nowa Biała – pomoże także KRUS

Napisano, że wsparcie będzie również udzielane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i pomoc ta będzie obejmować: odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożenia ich spłaty na raty lub umorzenia w całości lub w części. A ponadto: umorzenia należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Wskazano że uprawnionymi do korzystania z tych form wsparcia w ramach Funduszu Składkowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników są osoby ubezpieczone i świadczeniobiorcy KRUS oraz członkowie ich rodzin tj. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, małżonek oraz rodzice.

Zaznaczono, że w dalszej perspektywie możliwe jest także uruchomienie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i członkom ich rodzin w ramach działalności prowadzonej przez Centra Rehabilitacji Rolników KRUS.

PAP/fot. pixabay