PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / KRUS: ważne zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym już od dziś

KRUS: ważne zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym już od dziś

Autor: Magdalena Podgórska 2022-07-01 10:18:00
krus

KRUS przypomina, że od początku lipca tego roku zmienia się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. rokiem życia. 

Od 1 lipca 2022 r. renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia 18. roku życia przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym – przypomina KRUS. Dzieci te wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z  ubezpieczenia zdrowotnego. 

KRUS poinformuje o wyrejestrowaniu

„Niemniej Kasa podkreśla, że dzieci uprawnione do renty rodzinnej, analogicznie jak wszystkie niepełnoletnie dzieci, nadal zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Członkowie rodziny niepełnoletniego dziecka, zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy rencie rodzinnej niepełnoletniego, zostaną przez Kasę poinformowani o wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia” – informuje Kasa w komunikacie. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawa prawna:

•    ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) 
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)

krus

Czytaj także: KRUS ogłasza ważne zmiany dla ubezpieczonych rolników

KRUS/fot. pixabay