PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / KRIR: Szkolenia z ochrony roślin trzeba rozszerzyć i uaktualnić

KRIR: Szkolenia z ochrony roślin trzeba rozszerzyć i uaktualnić

Autor: Świat Rolnika 2022-05-26 15:00:00
szkolenia

Zarząd KRIR chce, aby szkolenia z zakresu ochrony roślin zostały rozszerzone i zaktualizowane ze względu na zmieniające się preferencje rolnicze.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 17 maja 2022 r. wystąpił z zapytaniem w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia dla rolników uprawnień do stosowania środków ochrony roślin bezterminowo. Ministerstwo rolnictwa zajęło swoje stanowisko w tej sprawie.

Rolnik ma prawo do szkoleń podstawowych i uzupełniających

Stanowisko resortu rolnictwa: „Zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (1), zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, natomiast zgodnie z art. 64 ust. 2 tej ustawy szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, obejmują szkolenia podstawowe oraz szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.”

„Należy podkreślić, że obowiązek ten wynika z wdrożenia zapisów art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (2), zgodnie z którym państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia wszystkim użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostępu do odpowiednich szkoleń prowadzonych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy. Dotyczy to zarówno szkoleń początkowych, jak i uzupełniających, mających na celu odpowiednio nabycie i aktualizację wiedzy.”

szkolenia

Szkolenia mają pogłębiać wiedzę rolników z zakresu ochrony roślin

Ponadto resort rolnictwa podkreśla, że ochrona roślin jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią wiedzy. Co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania w ochronie roślin, a to przekłada się na częste zmiany przepisów. Powtarzanie szkoleń ma zatem na celu utrzymanie i pogłębienie wiedzy przez rolników, a tym samym zapobieżenie popełnianiu przez nich błędów, mogących mieć skutki także prawne. 

Ministerstwo rolnictwa zaznacza, aby dodatkowa ilość szkoleń nie była przytłaczająca dla rolnika i skupiała się tylko na najważniejszych rzeczach. Dlatego też ograniczono ich zakres do zupełnego minimum. Szkolenie uzupełniające trwa 7 godzin lekcyjnych.

MRiRW poinformowało również, że jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace nad nowymi przepisami UE zastępującymi dyrektywę 2009/128/WE. To spowoduje, że przeglądowi poddane zostaną wszystkie przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin, w tym także przepisy dotyczące organizacji szkoleń.

Czytaj też: Integrowana ochrona roślin wspiera nie chemiczne zabezpieczenie upraw

źródła:krir.pl/fot.pixabay


Holenderscy rolnicy grożą wysypaniem ziemi pod gminnym ratuszem

Autor: Świat Rolnika 2022-06-28 15:00:00

Atak niedźwiedzia w Asheville. Właściciela uratował jego własny pies

Autor: Świat Rolnika 2022-06-28 11:30:00

Służby apelują o bezpieczeństwo nad wodą. W weekend utonęło 11 osób

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-27 18:00:00

BULT SMOGOWICZE