PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Wiadomości rolnicze / BHP w gospodarstwie rolnym – dzieci podczas prac rolniczych

BHP w gospodarstwie rolnym – dzieci podczas prac rolniczych

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-07-20 15:02:39
BHP w gospodarstwie rolnym

Ubiegły rok 2020 okazał się wyjątkowo optymistyczny w statystykach wypadkowych zgłoszono do KRUS 10 974 wypadki, o 19,6% mniej niż w 2019 r. Zawsze musimy jednak pamiętać, że okresie wakacyjnym wzrasta liczba wypadków w rolnictwie, również tych z udziałem dzieci. Lato i jesień to okres, w którym dzieci poświęcają dużo czasu na pomoc rodzicom przy pracach w rolnictwie. Rodzice mają prawo angażować dzieci do pracy, pod warunkiem, że przestrzegają zasad BHP w gospodarstwie rolnym, a wykonywane czynności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i rozwoju dziecka. Zgodnie z przepisami prawa, m.in. art. 65.3 Konstytucji RP i Międzynarodową Konwencją Organizacji Pracy, praca dzieci jest zabroniona Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i u nich mieszka, jest zobowiązane pomagać w gospodarstwie, w domyśle, domowym. Pomoc dziecka jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest adekwatna do jego możliwości fizycznych i psychicznych.

BHP w gospodarstwie rolnym

Przedstawiamy wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Przestrzeganie BHP w gospodarstwie rolnym jest najważniejsze.

 1. Obsługa ciągników i maszyn rolniczych oraz ich sprzęganie
  • zabronione jest dzieciom kierowanie ciągnikami rolniczymi,
  • nie wolno powierzać dzieciom obsługi maszyn rolniczych,
  • niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefach pracy maszyn i pojazdów rolniczych,
  • nie wolno angażować dzieci do sprzęgania maszyn z ciągnikiem,
  • niedopuszczalne jest przybywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy.
 2. Pozyskanie i obróbka drewna
  • nie wolno dzieciom przerzynać drewna pilarką tarczową,
  • nie wolno pracować dzieciom przy pilarkach łańcuchowych,
  • dzieci nie mogą pracować przy ścinaniu drzew oraz załadunku i rozładunku drewna,
  • nie należy angażować dzieci do rąbania drewna.
 3. Obsługa zwierząt gospodarskich
  • nie angażujemy dzieci do obsługi zwierząt o dużej masie ciała, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących,
  • dzieci nie pomagają przy załadunku i rozładunku zwierząt.
 4. Spawanie elektryczne i gazowe
  • spawanie należy do prac zabronionych dzieciom.
 5. Prace z przy substancjach chemicznych i nawozach
  • należy chronić dzieci przed dostępem substancji chemicznych, paliw i nawozów,
  • nie wolno dzieciom pracować przy rozpuszczalnikach organicznych,
  • przy środkach ochrony roślin mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Zagrożenie pożarem i poparzeniem
  • nie wolno angażować dzieci do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.
 7. Prace w zamkniętych zbiornikach
  • dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracą przy silosach, zamkniętych zbiornikach, szambach, gnojówkach i gnojowicy.
 8. Praca na wysokości i w wykopach ziemnych
  • wszelkie prace na wysokości np. na drabinach, dachach itp. są wzbronione przez dzieci,
  • nie powierzamy dzieciom kopania rowów i dołów.
 9. Praca w szkodliwych warunkach
  • dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu i w pomieszczeniach zapylonych.
 10. Dźwiganie i przenoszenie
  • nie wolno dzieciom wykonywać pracy w długotrwałej nienaturalnej pozycji ciała,
  • dzieci nie mogą dźwigać i przenosić ciężkich przedmiotów.

Śnięte ryby w jeziorach. Wszystko przez przyduchę. Dramat w Gnieźnie

BHP w gospodarstwie rolnym a praca dzieciBHP w gospodarstwie rolnym dzieci

Rodzice mają prawo angażować dzieci do pracy, pod warunkiem, że przestrzegają zasad BHP w gospodarstwie rolnym, a wykonywane czynności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i rozwoju dziecka. W województwie wielkopolskim w ubiegłym roku zgłoszono łącznie 1289 wypadków, z czego wypłacono 867 odszkodowań, niestety przy pracy śmierć poniosło 6 osób.

Powiększająca się świadomość rolników w zakresie BHP w gospodarstwie rolnym, pozytywnie wpływa na spadek wypadków w gospodarstwach rolnych. Wielkopolska Izba Rolnicza regularnie prowadzi działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na obszarach wiejskich. Pamiętajmy, że osoby dorosłe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.

wir.org.pl/fot.pixabay