PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego 2021 przyjęte przez komisję

Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego 2021 przyjęte przez komisję

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-22 15:30:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego

Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła w środę sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego w 2021 roku przedstawione przez ministerstwo rolnictwa. 

Sprawozdanie na posiedzeniu komisji rolnictwa przedstawił wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Podkreślił, że budżet rolny 2021 r. "został zrealizowany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów". Ocena sprawozdania  zostanie wkrótce przedstawiona na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

Lech Kołakowski przedstawił sprawozdanie na komisji

Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego w 2021 roku na środowym posiedzeniu komisji rolnictwa przedstawił wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Budżet Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje cztery części budżetowe: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne oraz Rybołówstwo.

Z informacji przekazanej posłom przez resort rolnictwa wynika, że w budżecie 2021 r. zaplanowano dochody na poziomie 74,9 mln zł, a wydatki – na ponad 5,5 mld zł. Wydatki zostały zwiększone ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na łączną kwotę ponad 2,2 mld zł. W ciągu roku nastąpiły także inne zmiany, na koniec 2021 r. planowane wydatki ogółem sięgnęły niemal 7,8 mld zł.

“Ostatecznie wydatki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. były zrealizowane w kwocie ok. 7,2 mld zł (92,1 proc. planu po zmianach). A w poszczególnych częściach budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa, wydano na: rolnictwo – ok. 1,5 mld zł (79,7 proc. planu po zmianach); na rozwój wsi – ok. 5,5 mld zł (96,3 proc. planu po zmianach); rynki rolne - 43,9 mln zł (98,5 proc. planu po zmianach) oraz na rybołówstwo - 117,6 mln zł (90,6 proc. planu po zmianach)” – poinformował Kołakowski.

Ponadto część wydatków została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 509 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego przyjęte

Dochody budżetowe zostały wykonane znacznie powyżej planu (ponad 900 proc.) i wyniosły 692 mln zł, głównie za sprawą nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; z tytułu rozliczenia nadwyżki za 2020 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wystąpienia nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez ARiMR.

Sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego wskazuje, że w ramach budżetów wojewodów, wydatki ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo za 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie ponad 3,7 mld zł tys. zł, tj. ponad 99 proc. budżetu po zmianach (3,8 mld zł).

Wydatki na rolnictwo zostały uzupełnione przez środki UE. Dochody ze środków europejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – zapisano na poziomie 22 mld zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 336,8 mln zł. W 2021 r. wykonano dochody w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 21,4 mld zł i w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 262,7 mln zł.

Wiceminister podkreślił, że budżet rolny 2021 r. "został zrealizowany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów".

“Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu rolnego” – poinformował dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi NIK Marek Adamiak.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Komisja bez głosowania przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu rolnego, pozytywnie go oceniając. Ocena ta zostanie następnie przedstawiona na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

Czytaj też: MRiRW: Trwają ważne konsultacje KE w sprawie nawozów

PAP/fot.Wikimedia/Pixabay


MRiRW: Ostatnie dni konsultacji projektu KE Rocznego Programu Prac

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 09:30:00

Fit for 55 w Polsce nie przejdzie? Minister Moskwa: „W całości nieosiągalny”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-28 08:17:00

MPRM: Nowy projekt ustawy o systemie identyfikacji zwierząt

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 01:00:00

BULT SMOGOWICZE