PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Rolnictwo ekologiczne – podsumowanie posiedzenia grupy Copa Cogeca

Rolnictwo ekologiczne – podsumowanie posiedzenia grupy Copa Cogeca

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-25 18:30:00
Rolnictwo ekologiczne

Na początku maja odbyło się spotkanie grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa Cogeca, na którym FBZPR reprezentował Adam Drosio. 

Omówiono na nim bieżącą sytuację rynkową Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że obecnie wiele państw członkowskich boryka się z trudnościami w zaopatrzeniu gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w pasze.. Poruszono także tematy związane z alternatywami paszowymi oraz dyrektywą dotyczącą emisji przemysłowej gazów cieplarnianych.

Rolnictwo ekologiczne musi wspierać produkcję pasz

Podczas spotkania grupy roboczej “Rolnictwo ekologiczne” omówiono sytuację rynkową Unii Europejskiej. Obecnie wiele państw członkowskich boryka się z trudnościami w zaopatrzeniu gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w pasze, dlatego część z nich wnioskowała  o zezwolenie stosowania pasz konwencjonalnych do 5% w żywieniu zwierząt. 

Chodzi tutaj przede wszystkim o pasze białkowe, które obecnie jest trudno zastąpić własnymi komponentami, by zoptymalizować dawki pokarmowe zwierząt. Rozważano propozycje wykorzystania suszu z lucerny i innych roślin motylkowych drobnonasiennych oraz nasion roślin strączkowych grubonasiennych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że potencjał produkcyjny pasz, w tym pasz białkowych w gospodarstwach ekologicznych, nie jest wykorzystany. 

“Należy wesprzeć uprawy paszowe z uwzględnieniem upraw roślin motylkowych również w gospodarstwach nieprowadzących hodowli zwierząt. Należy również wspierać uprawę mieszanek roślin oraz poplonów i międzyplonów, w celu zwiększenia bazy paszowej gospodarstw ekologicznych i uaktywnić rynek paszy ekologicznej na rynku UE” – powiedział po spotkaniu grupy “Rolnictwo ekologiczne” polski ekspert FBZPR Adam Drosio. 

Ponadto jest gorąca potrzeba, realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych z udziałem producentów w celu intensyfikacji upraw roślin motylkowych w gospodarstwach ekologicznych. Taka sytuacja wynika ze stanu wojny na Ukrainie i trudnościami w prowadzeniu wymiany handlowej. Dlatego należy zastosować narzędzia, które mogą być wdrożone jak najszybciej.

Rolnictwo ekologiczne

Alternatywy białkowe oraz emisja przemysłowa

Prowadzono również dyskusję nad możliwościami zaspokojenia pasz białkowych również z hodowli owadów jako pasz alternatywnych. 

Jednak wykorzystanie owadów jako pasz białkowych nastręcza szereg trudności i ryzyk. Podstawowym ryzykiem może być przenoszenie patogenów bakteryjnych i wirusowych wraz z paszą pochodzącą z owadów, dlatego też temat ten należy dokładnie zweryfikować i ocenić istniejące zagrożenia – skomentował Adam Drosio.

Kolejną kwestią omawianą na spotkaniu grupy “Rolnictwo ekologiczne”  była dyrektywa dotycząca emisji przemysłowej gazów cieplarnianych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dyrektywa będzie dotyczyła w takim samym zakresie gospodarstwa ekologiczne jak i konwencjonalne.

Jednakże istotną kwestią w gospodarstwach ekologicznych jest uzyskanie zamkniętego obiegu dwutlenku węgla w ekosystemie rolniczym i maksymalne zwiększanie poziomu próchnicy w glebie, by łagodzić skutki niekorzystnych zmian klimatu na produkcje.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Czytaj też: Rolnictwo ekologiczne osiąga rekordy. Obroty w 2020 r. wzrosły o 15%

fbzpr.org.pl/fot.Pixnio/Twitter


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa o rolnictwie ekologicznym z większością senackich poprawek


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej bez większości poprawek Senatu


Autor: Magdalena Podgórska

Kowalczyk: ukraińskie zboże może spowodować krótkotrwałe wahania cenowe


BULT SMOGOWICZE