PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Rada Kobiet w rolnictwie szuka kandydatek. Minister ogłosił nabór

Rada Kobiet w rolnictwie szuka kandydatek. Minister ogłosił nabór

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-06 15:00:00
Rada Kobiet w rolnictwie

Rada Kobiet w Rolnictwie jest organem pomocniczym MRiRW. Henryk Kowalczyk ogłosił nabór uzupełniający, który będzie prowadzony od 5 do 19 maja br.

Przewodniczącą Rady, którą 8 marca powołał Henryk Kowalczyk, została wiceminister, pełnomocnik rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych Anna Gembicka. W jej skład weszły także przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jednostek Doradztwa Rolniczego oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz przedstawicielki ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego.

Rada Kobiet w rolnictwie szuka kandydatek

Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in. analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie, rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw, wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

W wyniku naboru uzupełniającego zostaną wyłonione:

  • przedstawicielki z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego;
  • przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej:

  • skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowy: radakobiet@minrol.gov.pl;
  • oryginał na adres Ministerstwa:

Departament Oświaty i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

z dopiskiem:

Rada Kobiet w rolnictwie

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

rada kobiet w rolnictwie

Czytaj też: Przeworska: Na temat rolnictwa najwięcej mówią ci z nim nie związani

MRiRW/fot.MRiRW


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: UE powinna pomóc w rozbudowie infrastruktury eksportowej


Autor: Tomasz Racki

Kanadyjski rzepak znów popłynie do Chin. To przez wojnę na Ukrainie


Autor: Tomasz Racki

Kowalczyk: będzie interwencja w sprawie importowanych truskawek sprzedawanych jako polskie


BULT SMOGOWICZE