PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / MRiRW: Ruszają konsultacje w sprawie gospodarki wodnej na wsi

MRiRW: Ruszają konsultacje w sprawie gospodarki wodnej na wsi

Autor: Świat Rolnika 2022-08-12 17:00:00
MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poinformowało, że ruszają konsultacje w sprawie zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

Konsultacje będą trwały do 25 sierpnia br. Resort rolnictwa zachęca do włączenia się w opiniowanie dokumentu "Kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich" poprzez udział w konsultacjach społecznych.

MRiRW zachęca do wzięcia udziału

,,1 czerwca br. Komisja Europejska pozytywnie oceniła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF. Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. ”Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”" - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wskazano, że w tym celu został opracowany projekt będący przedmiotem konsultacji: "Kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich". Jego przygotowanie jest zarazem realizacją jednego z kamieni milowych KPO.

,,Zachęcamy do włączenia się w opiniowanie tego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 25 sierpnia br." – dodało MRiRW.

mrirw

Różne zakresy wsparcia

Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich obejmować będą następujące zakresy wsparcia:

W ramach obszaru A zaplanowano aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przez ośrodki doradztwa rolniczego przez organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wypracowywanie wieloletnich planów działań dotyczących niezbędnych przedsięwzięć z zakresu poprawy gospodarki wodnej, w szczególności na terenach rolnych lub leśnych.

W ramach obszaru B mają być realizowane przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych (w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania), w celu rozwoju ogólnopolskiego systemu retencji wodnej na obszarach wiejskich, realizowane na terenach rolniczych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Zaznaczono, że możliwa będzie również realizacja inwestycji na wiejskich terenach zurbanizowanych pod warunkiem, że inwestycje oprócz gromadzenia wody, będą również wywierały pozytywny wpływ na grunty rolne lub leśne.

,,W ramach obszaru C przewidziano inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych realizowaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu stworzenia aktualnej bazy danych urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych” – poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Czytaj też: Rząd chce kompleksowo zwalczać niedobory wody w Polsce

PAP/fot.pixabay