PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Minister Lech Kołakowski wrócił z udanej misji w Wietnamie

Minister Lech Kołakowski wrócił z udanej misji w Wietnamie

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-07 12:30:00
Lech Kołakowski

Lech Kołakowski wraz z delegacją  wziął udział w pierwszym posiedzeniu polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Grupa została powołana 17 marca br. przez szefów resortów rolnictwa Polski i Wietnamu. Podsekretarz stanu  podkreślił znaczenie finalizacji procedur w zakresie dostępu do wietnamskiego rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych (wołowiny, gęsi, kaczek, borówki), zaznaczając, że stronie polskiej zależy na finalizacji prac w tym zakresie do końca 2022 r.

Lech Kołakowski spotkał się z wietnamską delegacją

“Celem spotkań w tym formacie pod naszym wspólnym przewodnictwem ma być nie tylko intensyfikacja relacji, ale przede wszystkim konstruktywne rozmowy sprzyjające wyjaśnianiu wątpliwości, wszelkich niejasności, a także wymiana informacji. Chcielibyśmy, aby ta płaszczyzna współpracy przynosiła bezpośrednie pozytywne efekty – powiedział wiceminister Kołakowski.

Lech Kołakowski podkreślił znaczenie finalizacji procedur w zakresie dostępu do wietnamskiego rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych (wołowiny, gęsi, kaczek, borówki), zaznaczając, że stronie polskiej zależy na finalizacji prac w tym zakresie do końca 2022 r.

“Rozwój i płynność wymiany handlowej to jeden z ważnych elementów bezpieczeństwa żywnościowego. Nie sposób dzisiaj nie wspomnieć o obawach związanych z widmem niedoborów żywności, spowodowanych pandemią COVID-19 oraz trwającymi konfliktami zbrojnymi. Problemy te pokazują, jak ważne jest otwieranie nowych rynków, wzmacnianie wymiany handlowej, utrzymywanie łańcuchów dostaw oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw przeciwdziałającym niedoborom żywności” – zauważył wiceminister Lech Kołakowski.

Odnosząc się do słów strony polskiej, wiceszef resortu rolnictwa Wietnamu zgodził się z oceną wiceministra Kołakowskiego co do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i dodał, że liczy na większą obecność polskich produktów rolno-spożywczych w Wietnamie. Podkreślił także wzajemne możliwości wynikające z członkostwa Polski w UE i Wietnamu w ASEAN.

Lech Kołakowski

Wyniki negocjacji polsko-wietnamskich

Jak przekazał Lech Kołakowski, wyniki przeprowadzonych negocjacji są następujące:

– Strony uzgodniły zakończenie w 2022 r. procedury otwarcia rynku wietnamskiego dla polskiej wołowiny po dostarczeniu przez stronę polską wszystkich informacji wymaganych przez stronę wietnamską, jeśli wyniki audytu przeprowadzonego w 2022 r. spełnią standardy i wymogi wietnamskie.
– Strony zgodziły się na rozszerzenie bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jego jadalnych produktów eksportowanych do Socjalistycznej Republiki Wietnamu o mięso kaczek i gęsi, jeżeli wyniki audytu przeprowadzonego w 2022 r. spełnią standardy i wymogi wietnamskie.
– Dodatkowo strona polska podkreśliła, że zależy nam na finalizacji procedur dostępowych do rynku wietnamskiego dla polskiej borówki do końca 2022 r.
– Szefowie obydwu delegacji potwierdzili zainteresowanie dalszym wzmacnianiem relacji dwustronnych w obszarze rolnictwa, uzgodnili także kontynuację rozmów w ramach formatu grupy roboczej w 2023 r.

Pozostałe spotkania polskiej delegacji

Tematyka intensywnych relacji dwustronnych, a także kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i intensyfikacji wymiany handlowej były również omawiane podczas spotkania wiceministra Kołakowskiego z przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego SRW, na czele z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej Le Thi Nga.

Wiceminister Lech Kołakowski zaznaczył, że Wietnam jest dla Polski w wielu obszarach kluczowym partnerem, m.in. w zakresie relacji handlowych. Odnosząc się do intensyfikacji tych relacji, wiceminister Lech Kołakowski wskazywał na szczególne znaczenie, jakiego obecnie nabierają sprawy związane z żywnością i bezpieczeństwem żywnościowym.

Przewodnicząca Nga, odnosząc się do kwestii relacji gospodarczych pomiędzy naszymi krajami, podkreśliła, że mimo COVID-19 Polska pozostała jednym z głównych partnerów gospodarczych dla Wietnamu wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczyła także, że wymiana handlowa między naszymi krajami rośnie z roku na rok.

Komponent gospodarczy był także głównym wątkiem dyskusji z Prezesem Wietnamskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rozmówcy nawiązali m.in. do potencjału gospodarczego obu krajów, a także możliwości zwiększania obrotów handlowych, które stwarza umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (EVFTA), która weszła w życie w sierpniu 2020 r.

Ponadto podczas wizyty polska delegacja spotkała się z przedstawicielami Wietnamskiego Instytutu Badawczego Akwakultury w Bac Ninh. Tematem rozmowy były kwestie potencjalnej współpracy w obszarze rybactwa i rybołówstwa pomiędzy naszymi krajami.

Jak podkreślił Lech Kołakowski, Wietnam jest strategicznym partnerem handlowym Polski w Azji Południowo-Wschodniej. W polskim eksporcie na rynek wietnamski dominują artykuły rolno-spożywcze. Wartość eksportu tych towarów w 2021 r. wyniosła ponad 143 mln EUR. Do Wietnamu z Polski wysyłane są głównie filety rybne i inne mięso rybie, mąka oraz mięso wieprzowe.

Czytaj też: Henryk Kowalczyk uczestniczył w polsko–saudyjskich rozmowach

gov.pl


Sasin: Na nasze potrzeby żywności w Polsce wystarczy

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 08:13:00

Ustawa o rolnictwie ekologicznym z większością senackich poprawek

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-23 15:30:00

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej bez większości poprawek Senatu

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-23 13:45:00

BULT SMOGOWICZE