PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Krzysztof Ciecióra na konsultacjach w sprawie Funduszy dla Rybactwa

Krzysztof Ciecióra na konsultacjach w sprawie Funduszy dla Rybactwa

Autor: Świat Rolnika 2022-07-07 16:00:00
Krzysztof Ciecióra

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra wziął w ubiegłym tygodniu udział w prekonsultacjach dotyczących programu Funduszy Europejskich dla Rybactwa.

Najważniejszymi tematami spotkania z przedstawicielami środowiska rybackiego w Ustce i Gdyni były bieżące problemach branży rybackiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim szczegółowych form pomocy oraz jej stawek, które będą realizowane w ramach nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.

Konsultacje w sprawie funduszy unijnych

Przedstawiciele sektora zaprezentowali swoje stanowisko dotyczące koniecznych ich zdaniem uzupełnień zakresu działań w celu zmniejszenia negatywnych skutków agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Dyskusji podlegały także rozwiązania dotyczące trwałego zaprzestania działalności połowowej, zarówno pod względem stawek, sposobu ich wyliczenia, jak i działań osłonowych towarzyszących podjęciu takiej decyzji.

„Dziękujemy Rybakom za ich aktywny wkład merytoryczny, który będzie podlegał analizie jeszcze przed podjęciem właściwego procesu legislacyjnego sankcjonującego ustalone rozwiązania” – powiedział Krzysztof Ciecióra. Konsultacje odbyły się 5 i 6 lipca br.

Krzysztof Ciecióra

Krzysztof Ciecióra na spotkaniu AGRIFIH

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Krzysztofa Ciecióra wziął udział w spotkaniu AGRIFISH, czyli Radzie UE. ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Tematami poruszonymi na spotkaniu były m.in. realizacja Wspólnej Polityki Rybołówstwa i konsultacje dotyczące uprawnień do połowów na rok 2023, sytuacja na rynkach rolnych, stosowanie unijnych norm w odniesieniu do importowanych produktów rolno-spożywczych, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin oraz ASF.

W części dotyczącej rybołówstwa Komisja Europejska (KE) przedstawiła główne założenia komunikatu „W kierunku bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: stan prac i kierunki na 2023 r.”, wskazując na pozytywne tendencje w kontekście odbudowy stad na wodach europejskich. Dodatkowo KE podkreśliła potrzebę dalszych działań w celu złagodzenia skutków gospodarczo-społecznych dla sektora wywołanych pandemią COVID-19 i agresją militarną Rosji na Ukrainę.

Delegacje wyraziły kierunkowe poparcie dla KE, podnosząc kwestie działań na rzecz zrównoważonych połowów w zgodzie z doradztwem naukowym, jak również zauważyły potrzebę uwzględnienia obecnej sytuacji geopolitycznej w dalszych pracach legislacyjnych. W tym kontekście wspólne oświadczenie Polski oraz Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Finlandii, Niemiec i Danii, wskazujące na negatywny wpływ operacji prowadzonych przez Rosję na Morzu Bałtyckim, uzyskało większościowe poparcie.

Czytaj również: Krzysztof Ciecióra: Nie będziemy mydlić oczu. Żywność będzie droższa

GOV/fot.GOV