PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / KRUS zajrzy do ksiąg wieczystych. Jest się czego obawiać?

KRUS zajrzy do ksiąg wieczystych. Jest się czego obawiać?

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-12 22:30:00
KRUS

KRUS oraz szef KCIK będą mogli występować o zgodę na wielokrotne i nieograniczone wyszukiwanie ksiąg wieczystych w elektronicznej bazie tych ksiąg.

Zmiany te przewiduje nowelizacja przyjęta w czwartek przez Sejm. Nowe przepisy poparło 444 posłów, dziewięciu było przeciw, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych przewidziano, że nowelizacja ma wejść w życie po upływie dwóch lat od jej ogłoszenia.

KRUS i KCIK zyskają nowe uprawnienia

Nowelizacja – przygotowana w resorcie sprawiedliwości – zakłada zmianę dwóch przepisów z ustaw o księgach wieczystych i hipotece oraz o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

"Wprowadzenie nowej regulacji ma na celu umożliwienie wyszukiwania ksiąg wieczystych i ich numerów w sytuacji, gdy KRUS lub szef KCIK nie zna numeru konkretnej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości należącej do osoby, która interesuje KRUS lub szefa KCIK, względnie gdy KRUS lub szef KCIK nie wie, lub nie jest pewien, czy dana osoba pozostająca w kręgu zainteresowania (...) w ogóle jest właścicielem nieruchomości, a jeśli tak, to której konkretnie nieruchomości" – wskazano w uzasadnieniu tej zmiany.

Tymczasem – jak przypominano – Kasa ma obowiązek dochodzenia należności dotyczących nieopłaconych składek na ubezpieczenie.

"Jedną z form dochodzenia tych należności jest dokonywanie ich zabezpieczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika. Ponadto KRUS, w celu aktualizacji stanu prawnego i uzupełnienia dokumentacji, występuje o informacje zawierające aktualne dane dotyczące księgi wieczystej i wielkości gospodarstwa w przypadku niedostarczenia przez rolnika nowej księgi wieczystej po zakupie gruntu" – wskazano.

KRUS

Nowelizacja zrównuje uprawnienia Kasy z ZUSem

W związku z tym – jak informowano – aktualnie szacowana liczba wniosków kierowanych przez KRUS do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych o udzielenie informacji dotyczących numerów ksiąg wieczystych wynosi ok. 2,7 tys. rocznie.

Obecnie podmioty, których dotyczy nowelizacja, mogą wyszukiwać informacje w bazie na zasadach ogólnych, czyli tylko znając numer konkretnej księgi wieczystej. Po zmianie KRUS oraz szef KCIK będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Nowelizacja zrównuje w uprawnieniach KRUS z ZUS. Z kolei w odniesieniu do szefa KCIK taki dostęp do bazy ma przyspieszyć "załatwianie spraw, pozwoli na ograniczenie kosztów korespondencji z sądami lub starostwami powiatowymi".

Aby uzyskać dostęp, podmioty te będą musiały spełniać warunki określone w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Chodzi o posiadanie odpowiednich systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem.

"Dzięki tej zmianie KRUS lub szef KCIK będzie mógł w bazie wyszukać – a w efekcie przejrzeć – księgę wieczystą na podstawie znanych mu kryteriów, np. imienia lub nazwiska danej osoby , lub adresu danej nieruchomości, bez znajomości numeru danej księgi wieczystej, co nie jest możliwe dla każdego" – głosi uzasadnienie zmiany.

KRUS będzie przetwarzał informacje kryminalne

Ponadto nowela ma rozszerzyć zakres przetwarzanych informacji kryminalnych, aby obejmował on nie tylko przedmioty – w tym nieruchomości – wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem, ale również przedmioty – w tym nieruchomości – uzyskane w wyniku przestępstwa.

"Taka regulacja stanie się przydatna dla realizacji celu pozbawiania sprawców nienależnych im tzw. owoców przestępstwa i orzekania w szerszym zakresie przepadku" – uzasadniało MS.

Ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych przewidziano, że nowelizacja ma wejść w życie po upływie dwóch lat od jej ogłoszenia.

Czytaj też: Sejmowa komisja rolnictwa odrzuca poprawki dot. rolnictwa ekologicznego

PAP/fot.gov


Autor: Polska Agencja Prasowa

Prezydent: Polska włączy się do walki z plagą głodu na świecie






Autor: Polska Agencja Prasowa

Krajowy system ewidencji producentów rolnych znowelizowany przez Sejm






Autor: Świat Rolnika

Rada Agrifish o sytuacji w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków






BULT SMOGOWICZE