PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / KRUS: Ważne zmiany w podatku od świadczeń emerytalno-rentowych

KRUS: Ważne zmiany w podatku od świadczeń emerytalno-rentowych

Autor: Świat Rolnika 2022-07-01 19:30:00
KRUS

KRUS informuje, że już od 1 lipca zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych.

Wśród najważniejszych zmian są obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dla dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego (tj. do 120 tys. zł), a także obniżenie comiesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł. Zdaniem Kasy, zmiana ta jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie. 

KRUS przypomina o zmianach

Od świadczeń nieprzekraczających ww. kwoty zaliczka obliczona zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie – wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł. 

Wyjątek stanowią osoby, które otrzymują z KRUS świadczenie w kwocie do 2.500 zł i złożyły wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Takim osobom Kasa potrąca zaliczkę w wysokości równej 12% świadczenia. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wraca możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek (tak jak do końca 2021 r.). 

Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko może być pomniejszana o dwie kwoty zmniejszające podatek  tj. o 600 zł. Pomniejszenia takiego Kasa dokona na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem. Oświadczenie można składać w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy.

KRUS

Korzystne zmiany 

Kolejna korzystna zmiana dotyczy rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom.  Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica. 

W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka Kasa ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci. KRUS podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad, pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego.

Czytaj też: KRUS: Ważne zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym już od dziś

krus.gov.pl/fot.pixabay