PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / KRUS: Od 9 czerwca obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę

KRUS: Od 9 czerwca obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę

Autor: Świat Rolnika 2022-06-21 21:30:00
KRUS

KRUS poinformował, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów opublikowanym 15 czerwca 2022 roku, od 9 czerwca obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę.

Nowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 15 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. To nie jest jedyna zmiana wprowadzona przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ostatnim czasie. Kasa poinformowała o ważnych zmianach dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zmiany w ubezpieczeniach

Jak informuje KRUS, zgodnie z art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od 15 czerwca 2022 r. rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) podlegają nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:

  1. pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych , na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
  2. pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  3. pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  4. pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,
  5. odbywania służby zastępczej.

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

KRUS

KRUS poinformował o wysokościach składek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za pośrednictwem najnowszej uchwały ogłosił wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 czerwca 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 588). W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

KRUS poinformował, że jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Czytaj również: KRUS: Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów weszły w życie

GOV/fot.GOV/fot.pixabay


Ukraina wraz z UE zajmą się bezpieczeństwem żywnościowym

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-28 17:00:00

MRiRW: Ostatnie dni konsultacji projektu KE Rocznego Programu Prac

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 09:30:00

Fit for 55 w Polsce nie przejdzie? Minister Moskwa: „W całości nieosiągalny”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-28 08:17:00

BULT SMOGOWICZE