PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Krajowy system ewidencji producentów rolnych znowelizowany przez Sejm

Krajowy system ewidencji producentów rolnych znowelizowany przez Sejm

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-26 20:45:00
Krajowy system ewidencji producentów rolnych

Projekt ustawy nowelizujący krajowy system ewidencji producentów rolnych został przegłosowany podczas czwartkowych obrad Sejmu.

Przepisy ułatwią rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną. Za nowelizacją głosowało 315 posłów, przeciw było 137, a jeden wstrzymał się od głosu. Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR.

Krajowy system ewidencji producentów rolnych znowelizowany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz niektórych innych ustaw, został przedłożony przez ministerstwo rolnictwa.

We wtorek podczas posiedzenia komisji rolnictwa do projektu ustawy nowelizującej krajowy system ewidencji producentów rolnych zostały wprowadzone dwie poprawki. Dotyczą one ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Pierwsza zakłada przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

Druga poprawka rozszerza katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

Przeciwko tym poprawkom opowiedział się klub PO, ale propozycja posłów dotycząca wykreślenia artykułu zawierającego te poprawki została odrzucona w sejmowym głosowaniu.

Krajowy system ewidencji producentów rolnych

Co zmienia znowelizowana ustawa? 

Uchwalona w czwartek ustawa dotyczy umożliwienia rolnikom składania wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) drogą elektroniczną; chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski te były przyjmowane w wersji papierowej.

Ustawa nowelizująca krajowy system ewidencji producentów rolnych ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 i 2007–2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

Czytaj też: Rolnicy zabezpieczeni. Ustawa o emeryturach rolników z podpisem prezydenta

PAP/fot.gov/Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa o rolnictwie ekologicznym z większością senackich poprawek


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej bez większości poprawek Senatu


Autor: Magdalena Podgórska

Kowalczyk: ukraińskie zboże może spowodować krótkotrwałe wahania cenowe


BULT SMOGOWICZE