PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Fosfoniany muszą zniknąć z nawozów dostępnych na europejskim rynku

Fosfoniany muszą zniknąć z nawozów dostępnych na europejskim rynku

Autor: Świat Rolnika 2022-07-12 10:00:00
Fosfoniany

Już od 16 lipca fosfoniany nie będą mogły być dodawane do produktów nawozowych dostępnych na terenie Unii Europejskiej. Wchodzą w życie nowe przepisy.

5 czerwca 2019 roku Parlament Europejski i Rada ustanowiły rozporządzenie regulujące dozwoloną zawartość związków fosforu w nawozach. Zbliża się ostateczny termin wycofania z europejskiego rynku środków nawozowych z dodatkiem fosfonianów. Będą one zakazane w państwach wspólnoty już od połowy lipca.

Fosfoniany w nawozach tylko w śladowej ilości

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustanawiają zasady dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych Unii Europejskiej. Na ich podstawie wprowadzono zakaz intencjonalnego dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE. Oznacza to, że fosfoniany nie będą mogły być celowo dodawane do środków nawozowych w krajach wspólnoty, które trafią na rynek od 16 lipca 2022 roku. Granica niezamierzonej ich obecności w tych produktach nie może natomiast przekraczać 0,5 procent (m/m).

Brak obecności fosfonianów w produkcie nawozowym Unii Europejskiej należy wykazać na etapie przeprowadzanej procedury oceny zgodności. Wymogi te określone są w rozporządzeniu 2019/1009.

Fosfoniany

Zasady etykietowania produktów nawozowych w UE

Jednocześnie zgodnie z zasadami etykietowania produktów nawozowych określonymi w rozporządzeniu 2019/1009, oznakowanie produktów nawozowych UE nie może zawierać oświadczeń w formie twierdzeń lub przedstawień graficznych wskazujących, że dany produkt nawozowy UE zapobiega chorobom roślin lub je leczy lub chroni rośliny przed szkodliwymi organizmami.

Rozporządzenie wpływające na fosfoniany w nawozach zmieniło obowiązujące wcześniej przepisy rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchyliło rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. 

Czytaj również:Jan Krzysztof Ardanowski: Zielony Ład to spadek ilości i jakości plonów

Gov/fot.pixabay