PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Eksport rolny z Polski z ogromnym wzrostem wartości 

Eksport rolny z Polski z ogromnym wzrostem wartości 

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-22 08:53:00
eksport rolny

Wzrost cen na międzynarodowych rynkach sprawił, że eksport rolny z Polski w pierwszych czterech miesiącach roku osiągnął rekordową wartość. 

W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła w stosunku do tego samego okresu 2021 r. o 19,5 proc. do 14 mld euro. Głównie wywożono mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze – poinformował KOWR.

Eksport rolny ze wzrostem wartości

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że ok. 3/4 wpływów z polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych pochodzi ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynek unijny polskie firmy dostarczyły produkty o wartości 10,4 mld euro, co oznaczało 25,5 proc. wzrost w odniesieniu do okresu styczeń–kwiecień ub.r. Do krajów UE trafiało głównie: mięso drobiowe, papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze, karma dla zwierząt, wyroby czekoladowe oraz wołowina.

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,5 mld euro, co oznacza 5 proc. wzrost w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Największymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych poza UE, były: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,1 mld euro, wzrost o 32 proc.), Ukraina (243 mln euro, spadek o 5 proc.) oraz Stany Zjednoczone (240 mln euro, wzrost o 29 proc.).

Znacznie mniejszą wartość wykazywał eksport rolny do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. eksport do tych krajów ukształtował się na poziomie 539 mln euro, tj. o 10 proc. niższym niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Udział eksportu rolny w polskim eksporcie ogółem wyniósł w kresie I-IV br. 13,2 proc. wobec 13,0 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

eksport rolny

Polacy silni na międzynarodowych rynkach

Jak ocenił zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński, polscy eksporterzy żywności dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Świadczą o tym rosnące przychody z eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie pierwszych czterech miesięcy 2022 r. Pozytywną przesłanką rozwoju polskiego eksportu jest także postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, co ma szczególnie duże znaczenie w okresie trudnych uwarunkowań w handlu międzynarodowym – skomentował Wroński.

Jego zdaniem wzrost przychodów z eksportu produktów rolno-spożywczych wynikał w znacznym stopniu z wysokich cen na rynku międzynarodowym, spowodowanych m.in. globalnymi czynnikami inflacyjnymi, oraz z korzystnego dla eksporterów kursu złotego względem euro, co z uwagi na dominujący udział krajów UE w polskim eksporcie miało duży wpływ na wyniki handlowe.

Eksport rolny z Polski poza UE rośnie

Wroński zaznaczył, że nastąpił także wzrost przychodów z eksportu poza UE. "Dobre wyniki handlowe były wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim była to rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych" – podkreślił wiceszef KOWR.

"Należy podkreślić, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności, który w okresie pierwszych czterech miesięcy br. wyniósł 4 proc., ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki jakie osiągnął eksport rolny i spożywczego ogółem" – powiedział Wroński.

Czytaj także: Eksport polskiej żywności rośnie. Potężny wzrost w I kwartale

PAP/fot. pixabay


MRiRW: Ostatnie dni konsultacji projektu KE Rocznego Programu Prac

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 09:30:00

Fit for 55 w Polsce nie przejdzie? Minister Moskwa: „W całości nieosiągalny”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-28 08:17:00

MPRM: Nowy projekt ustawy o systemie identyfikacji zwierząt

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-28 01:00:00

BULT SMOGOWICZE