PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Ekoschematy w Krajowym Planie Strategicznym do poprawy

Ekoschematy w Krajowym Planie Strategicznym do poprawy

Autor: Świat Rolnika 2022-05-16 15:30:00
Ekoschematy

Polska w ramach Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027 przygotowała ekoschematy. Niestety, według KE są one do poprawy.

Warto przypomnieć, że ekoschmematy to nowe coroczne zobowiązania rolników do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu, środowiska i zwiększenia bioróżnorodności. Ich znaczenie dla portfela rolnika będzie kluczowe, ponieważ będą generować do 30% całkowitych płatności bezpośrednich, jakie otrzyma gospodarstwo w nowej perspektywie.

Komisja Europejska wysyła odpowiedź

Analizując polskie propozycje, Komisja Europejska w pierwszej kolejności powtarza, że ​​niektóre ekoschematy mają silne ambicje środowiskowe, ale ich zakres jest bardzo ograniczony. Z drugiej strony inne interwencje mają szeroki zakres do wdrożenia, ale nie są ambitne i nie wykraczają poza konwencjonalne praktyki rolnicze. Komisja zauważyła również, że niektóre programy ekologiczne pokrywają się ze środkami rolno-środowiskowymi.

KE zauważa, że ​​proponowana stawka musi mieć wartość minimalną i maksymalną. Jest to szczególnie ważne, gdy rolnik aplikuje do wielu programów ekologicznych, a złożone wnioski wyczerpują budżet. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że rozwiązanie proponowane przez stronę polską, w tym zmniejszenie wskaźnika wniosków w przypadku wielu wnioskodawców czy w wyborze kilku opcji ekologicznych, nie jest właściwe, ponieważ prowadzi do nierównego traktowania rolników zajmujących się te same czynności. Takie rozwiązanie może zniechęcić do zwiększania wysiłków gospodarstw i wprowadzania programów ekologicznych.

Komisja Europejska uważa, że mieszanka wysiewana powinna składać się z więcej niż 2 roślin pośród roślin miododajnych, a sam zakres 3000 ha jest bardzo i budzi wątpliwości braku efektywności.

Ekoschematy do poprawy

Komisja Europejska wysłała wiele uwag polskiej stronie rządowej. Zdaniem unijnych urzędników nasze ekoschematy zawierają błędy w warstwie technicznej, porządkowej i merytorycznej.

Według KE przeznaczenie 7 % powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne to zbyt mała wartość biorąc pod uwagę bioróżnorodność. Polska powinna przedstawić powiązanie tego ekoschematu z normą DKR 8 w celu zagwarantowania, że płatności się nie pokrywają. Według urzędników „metodologia kalkulacji stawki dopłaty zawiera zwyczajowo ponoszone koszty produkcji zwierzęcej i nie odnosi się do podwyższonych warunków dobrostanu”.

W temacie międzyplonów ozimych niezbędne jest wyjaśnienie i uspójnienie kryteriów kwalifikowalności oraz celów i działań w tym ekoschemacie, a „jeśli ten ekoschemat ma się przyczyniać do realizacji celów związanych z ochroną środowiska i klimatu to należy wprowadzić praktyki ograniczające stosowanie pestycydów również dla uprawy główne a nie tylko międzyplonów.”

Temat nawożenia w Krajowym Planie Strategicznym budzi duże wątpliwości KE. Ich zdaniem zawiera on jedynie podstawy i nie ma własnych nowych zobowiązań, a one muszą zostać wdrożone. W samym planie muszą być dwa ekoschematy – z wapowaniem i bez.

Dalsze uwagi Komisji Europejskiej

Zdaniem Komisji Europejskiej zróżnicowana struktura upraw jest zbyt mało ambitna kątem ilości upraw oraz powierzchni najmniejszej i największej uprawy. Według urzędników unijnych ten ekoschemat również nie przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności. Ekoschemat nazwany „Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt” jest za mało dostosowany do różnych regionów Polski i celów jakie te regiony mają realizować. Według KE Polska powinna rozważyć zmniejszenie obsady poniżej zakładanych 2 sztuk dużych na hektar.

Komisji Europejskiej nie podoba się również temat wymieszania obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji. Ich zdaniem „żeby osiągnąć planowane wskaźniki czas ten nie powinien przekraczać 4 godzin”, a dodatkowo wymagane są od strony Polskiej dodatkowe informacje. KE wymaga informacji od Polski na temat stosowania nawozów sztucznych aplikowanych w sposób doglebowy.

Polska musi wysłać dodatkowe informacje na temat uproszczonych systemów uprawy. Utrzymania zadrzewień śródpolnych i biologicznej ochrony upraw.

Czytaj również: Krajowy Plan Strategiczny z uwagami Komisji Europejskiej

Wir.org.pl /fot,pixabay


Soboń: kalkulator podatkowy dostępny już w tym tygodniu

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 22:30:00

Ustawa o rolnictwie ekologicznym podpisana przez Prezydenta

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 18:15:00

Ukraina wraz z UE zajmą się bezpieczeństwem żywnościowym

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-28 17:00:00

BULT SMOGOWICZE