PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Coroczne spotkanie komisji ds. Środków Fitosanitarnych (CPM)

Coroczne spotkanie komisji ds. Środków Fitosanitarnych (CPM)

Autor: Monika Faber 2022-04-07 20:00:00
CPM

Komisja ds. Środków Fitosanitarnych (CPM) 5 kwietnia 2022 roku rozpoczęła doroczne spotkanie, które będzie kontynuowane 7 i 21 kwietnia 2022 roku.

W 2022 roku obchodzona jest 70 rocznica wprowadzenia Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, która została przyjęta przez VI Konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 1951 roku i weszła w życie 3 kwietnia 1952 roku. Konwencja ta zakończyła i zastąpiła wcześniejsze umowy międzynarodowe w obszarze ochrony roślin.

Obrady Komisji ds. Środków Fitosanitarnych

CPM jest organem zarządzającym Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), który podczas corocznych spotkań promuje współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Konwencji oraz zainteresowanymi stronami, aby wspierać wdrażanie celów IPPC. W spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Tegoroczne obrady CPM rozpoczął Pan Jingyuan Xia, Dyrektor Wydziału Ochrony i Produkcji Roślin FAO, który w latach 2015-2019 pełnił funkcję Sekretarza Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. Słowo wstępne wygłosiła Zastępca Dyrektora Generalnego FAO, Pani Beth Bechdol, która wyraziła uznanie dla decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin, który będzie obchodzony 12 maja każdego roku. Podziękowała także Wielkiej Brytanii za organizację pierwszej Międzynarodowej Konferencji Zdrowia Roślin, która odbędzie się we wrześniu 2022 r. w Londynie. Wskazała, że obydwa te wydarzenia są ważną szansą na podniesienie znajomości i rangi kwestii zdrowia roślin.

Rozpoczęcie obrad było także okazją do powitania Pana Osamy El-Lissy'ego, który w marcu bieżącego roku został mianowany na stanowisko Sekretarza Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. Wezwał on 184 państwa - strony konwencji do bliskiej współpracy w celu skutecznego wdrożenia misji IPPC.

Przegląd ochrony roślin przez CPM

W serii zdalnych sesji w ciągu trzech dni, CPM-16 dokona przeglądu stanu ochrony roślin na świecie, rozważy działania mające na celu zapobieganie i kontrolę rozprzestrzeniania się szkodników na nowe obszary, przeanalizuje propozycje przyjęcia międzynarodowych standardów fitosanitarnych i ich wdrożenia, a także w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi, działającymi w obszarze fitosanitarnym, w szczególności regionalnymi organizacjami ochrony roślin, omówione będą sprawy będące przedmiotem zainteresowania Sekretariatu i stron Konwencji.

W sesji inauguracyjnej wzięło udział 332 przedstawicieli ze 102 umawiających się stron IPPC oraz obserwatorzy z międzynarodowych organizacji.

Czytaj również: Zalecenia gospodarskie na kwiecień. O tych zabiegach warto pamiętać

Piorin.gov.pl /fot.pixabay


KRUS: Zmiana numerów rachunków bankowych dla wpłat składek

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-30 15:00:00

Henryk Kowalczyk w Pułtusku o sytuacji w polskim rolnictwie

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-29 16:30:00

Rada Ministrów przyjęła ważny projekt. Pomoże w walce z ASF

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 12:13:00

BULT SMOGOWICZE