PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / ARiMR zrealizowała projekt twinningowy dla Azerbejdżanu

ARiMR zrealizowała projekt twinningowy dla Azerbejdżanu

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-04-27 20:30:00
ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wraz z partnerami z Włoch i Litwy zrealizowała projekt twinningowy dla Azerbejdżanu. 

27 kwietnia, w Baku rozpoczęła się dwudniowa konferencji podsumowująca efekty tej dwuipółletniej współpracy. Agencja od wielu lat prowadzi współpracę międzynarodową, angażując się m.in. w projekty twinningowe. Obecnie pracuje jeszcze przy dwóch takich projektach: dla Mołdawii oraz Serbii.

ARiMR podzieliła się wiedzą i doświadczeniem z Azerbejdżanem

Projekt dla Azerbejdżanu pod nazwą „Wzmocnienie zdolności Ministerstwa Rolnictwa do poprawy skuteczności i wydajności pomocy państwa dla rolnictwa” rozpoczął się w sierpniu 2019 r. Realizowało go konsorcjum, w którego skład weszły: z Włoch m.in. – Ministerstwo Rolnictwa i Rolnicza Agencja Płatnicza (AGEA), z Polski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz z Litwy – Krajowa Agencja Płatnicza (NMA).

Eksperci z Włoch, Polski i Litwy dzielili się z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Azerbejdżanu oraz Agencji ds. Kredytów Rolnych i Rozwoju (AKIA) swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie systemu zarządzania i kontroli dopłat do roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich w oparciu o unijne rozwiązania oraz wprowadzenia zasad polityki rozwoju obszarów wiejskich. W tym drugim aspekcie zaproponowano stworzenie systemu agroturystycznego w tym kraju. Agroturystyka oparta na gospodarstwach rolnych nie jest jeszcze powszechna w Azerbejdżanie, brakuje także ram prawnych dla tej działalności.

ARiMR

Agencja od lat prowadzi współpracę międzynarodową

ARiMR od wielu lat prowadzi współpracę międzynarodową, angażując się m.in. w projekty twinningowe. Obecnie pracuje jeszcze przy dwóch takich projektach: dla Mołdawii oraz Serbii.

Projekty twinningowe polegają w głównej mierze na wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą, wskazywaniu sprawdzonych rozwiązań podczas specjalistycznych szkoleń, staży, czy wizyt studyjnych. Program współpracy bliźniaczej (ang. twinning) finansowany jest przez Komisję Europejską, dzięki któremu państwa kandydujące do Unii Europejskiej lub mające z nią umowę partnerską, jak właśnie Azerbejdżan, mogą otrzymać merytoryczną pomoc od krajów będących już członkami UE.

Czytaj też: Polska wesprze ukraiński eksport produktów rolnych

gov.pl


Autor: Sebastian Wroniewski

Rolnictwo ekologiczne – podsumowanie posiedzenia grupy Copa Cogeca


Autor: Tomasz Racki

Kowalczyk: Najważniejsza pomoc Ukrainie w eksporcie zboża


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: UE powinna pomóc w rozbudowie infrastruktury eksportowej


BULT SMOGOWICZE