PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / ARiMR będzie wdrażać projekt twinningowy w Serbii

ARiMR będzie wdrażać projekt twinningowy w Serbii

Autor: Świat Rolnika 2022-04-08 18:00:00
ARiMR

6 kwietnia 2022 r. w siedzibie ARiMR przedstawiciele Polski, Litwy oraz Francji podpisali umowę, która pomoże w drożeniu projektu twinningowego w Serbii.

Jego celem jest przekazanie temu, kandydującemu do Unii Europejskiej krajowi, merytorycznej wiedzy na temat funkcjonowania i organizowania rynków rolnych we Wspólnocie. Sygnatariuszami umowy rozpoczynającej realizację tzw. programu twinningowego na rzecz Serbii są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rolnicze agencje płatnicze i ministerstwa rolnictwa Litwy i Francji. ARiMR jest liderem tego konsorcjum.

Projekt twinningowy w Serbii

„Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktywnie działa w obszarze wymiany wiedzy z innymi krajami w formie konferencji, wizyt studyjnych, staży i spotkań bilateralnych. Z naszego bogatego doświadczenia korzystało wiele krajów, w tym najmłodsze państwa członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Bułgaria, Chorwacja i Rumunia, kraje kandydujące i stowarzyszone z UE, a także kraje spoza Wspólnoty aspirujące do stosowania unijnych standardów rolnych” – zaznaczyła prezes ARiMR Halina Szymańska. 

„Porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie bliźniaczym na rzecz Serbii jest dla nas nie tylko ogromnym wyzwaniem, ale i odpowiedzialnością. Naszą rolą jest pomóc Republice Serbii we wdrożeniu prawodawstwa UE w obszarze rolnictwa. Nasze zaangażowanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – dodała szefowa Agencji oddając głos Ryszardowi Bartosikowi, wiceministrowi resortu rolnictwa.

„W imieniu wicepremiera Henryka Kowalczyka gratuluję sukcesu konsorcjum Francji, Litwy i Polski. Szczególne wyrazy uznania kieruję pod adresem pracowników zaangażowanych instytucji. Gdy to nasz kraj starał się o przyjęcie do Wspólnoty, również korzystaliśmy z pomocy innych doświadczonych państw. Cieszę się, że teraz to nasi eksperci będą się mogli dzielić swoją wiedzą z aspirującą do członkostwa w Unii Europejską Serbią” – podkreślił Ryszard Bartosik.

Swoje gratulacje złożyli również partnerzy z Litwy i Francji. – Pragnę podziękować za współpracę liderom z Polski i Francji. Dzięki niej udało nam się dzisiaj podpisać tę ważną umowę. Doceniam Państwa doświadczenie i życzę nam wszystkim powodzenia w dalszych działaniach – powiedział prezes litewskiej agencji płatniczej Aleksandras Muzikevičius, który wręczył prezes Agencji symboliczną statuetkę. Dyrektor Audytu i Kontroli we francuskim Ministerstwie Rolnictwa i Żywności Jean-Luis Buer dodał – Ten projekt jest kolejnym, w którym Francja bierze udział. Po raz pierwszy tworzymy konsorcjum w takim składzie. Liczę, że wspólnie uda nam się wesprzeć Serbię w staraniach przedakcesyjnych.

ARiMR współpracuje z krajami UE

W trakcie części oficjalnej ARiMR przedstawiła przygotowany przez swój dział IT system informatyczny, który ułatwi codzienną współpracę. – Agencja prowadzi szeroko zakrojone działania w dziedzinie cyfryzacji i mam nadzieję, że naszą wiedzę uda się przy tej okazji maksymalnie wykorzystać. Opracowane przez nas narzędzie pozwala pracować wszystkim uczestnikom programu jednocześnie, mimo dzielących nas kilometrów – stwierdził wiceprezes Agencji Dariusz Olkiewicz. Natomiast o szczegółach dotyczących systemu informatycznego opowiedział lider projektu Dawid Ciupak.

W wydarzeniu wzięli również udział Tomas Orlickas – zastępca dyrektora generalnego Litewskiej Agencji Płatniczej, Guillaume Laurent – przedstawiciel Francuskiej Agencji Płatniczej France Agri Mer. Spotkanie prowadziła Emilia Godlewska – zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Agencji, a za tłumaczenie odpowiadała Monika Zielińska – dyrektor Departamentu Działań Premiowych w ARiMR.

Program współpracy bliźniaczej (ang. twinning) jest finansowany przez Komisję Europejską. Dzięki niemu państwa kandydujące do Unii Europejskiej mogą otrzymać merytoryczną pomoc od krajów będących już członkami Wspólnoty. W ciągu najbliższych dwóch lat eksperci z Polski, Francji i Litwy przekażą kompleksową wiedzę i doświadczenia w zakresie funkcjonowania rynków rolnych, regulacji prawnych i administracyjnych, ważnych dla przyszłego członkostwa Serbii w UE. Na realizację programu przeznaczono 1,8 mln euro.

Do konkursu mającego wyłonić konsorcjum, które ma wdrażać projekt twinningowy dla Serbii, zgłosiły się dwa podmioty. Konkurentem dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rolniczych instytucji z Litwy i Francji było konsorcjum złożone z agencji płatniczych Austrii, Włoch i Węgier. Po przesłuchaniu, które odbyło się 13 styczna 2022 roku, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Serbii zdecydowali, że to Agencja wraz z Litwinami i Francuzami będzie realizowało ten projekt. Nie po raz pierwszy Agencja dzieli się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą zdobytymi w trakcie osiemnastu lat członkostwa w UE. Do tej pory Polska brała udział w pięciu twinningach: po dwa razy na rzecz Mołdawii i Azerbejdżanu i raz na rzecz Chorwacji. Eksperci Agencji uczestniczyli również w projekcie na rzecz Rumunii. Nigdy wcześniej Agencja nie była liderem projektu.

Czytaj również: Coroczne spotkanie komisji ds. Środków Fitosanitarnych (CPM)

Gov.pl/fot.gov.pl


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: UE powinna pomóc w rozbudowie infrastruktury eksportowej


Autor: Tomasz Racki

Kanadyjski rzepak znów popłynie do Chin. To przez wojnę na Ukrainie


Autor: Tomasz Racki

Kowalczyk: będzie interwencja w sprawie importowanych truskawek sprzedawanych jako polskie


BULT SMOGOWICZE