PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Znowelizowane Prawo wodne wchodzi w życie! Jest podpis prezydenta

Znowelizowane Prawo wodne wchodzi w życie! Jest podpis prezydenta

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-07-15 14:00:00
prawo wodne

Nowe prawo wodne zawierające unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych zostało podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent ustawę podpisał w czwartek. Nowela Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa ma umożliwić zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Procedurą naruszeniową objętych jest 1285 aglomeracji na 1587 ujętych w piątej aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Co wprowadza unijna dyrektywa?

"Ustawa zakłada także wyeliminowanie wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych. Przedmiotowa zmiana ma zapewnić dostosowanie formy przyznawanych dotacji do wymogów prawnych" -poinformowała w piątek KPRP.

Jak wskazano, znowelizowane Prawo wodne wprowadza również rozwiązania usprawniające proces sprawozdawczy z KPOŚK, polegających na wzywaniu gmin przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) do uzupełniania i poprawiania przekazywanych dokumentów, a także sankcje za naruszenie w tym zakresie obowiązków mimo uprzedniego informowania o występujących uchybieniach.

Prawo wodne wejdzie w życie od 1 stycznia

Nowe Prawo wodne wprowadza przepisy określające zasady współpracy gmin w aglomeracji w zakresie obowiązków sprawozdawczych na potrzeby KPOŚK, a także współpracy między regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w zakresie obowiązków wynikających z KPOŚK.

W nowelizacji rozszerzono zakres pojęcia "nieczystości ciekłe" przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. "W obecnym stanie prawnym wątpliwości budzi kwalifikacja nieczystości znajdujących się w takich osadnikach. W związku z powyższym przedmiotowa zmiana zapewni, że w tym zakresie nieczystości zbierane w takich osadnikach będą kwalifikowane jako nieczystości ciekłe, a nie jako odpady" - podała KPRP.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Czytaj również: Wody Polskie: Realizujemy obecnie 300 inwestycji za 20 mld zł

PAP/fot.pixabay