PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Wody Polskie alarmują: Linia brzegowa mazurskich jezior zdewastowana

Wody Polskie alarmują: Linia brzegowa mazurskich jezior zdewastowana

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-27 09:00:00
Wody Polskie

W środę Wody Polskie podały, że tylko w tym roku na terenie Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została zdewastowana 100 razy.

W sprawie współpracy na rzecz ochrony mazurskich rzek i jezior przed dewastacją przedstawiciele Wód Polskich spotkali się w środę z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim, samorządowcami, policją, strażą rybacką, nadzorem budowlanym i służbami ochrony przyrody – WIOŚ i RDOŚ.

Dewastacja Mazur

Jak podają Wody Polskie, nielegalne prace najczęściej polegają na pogłębianiu jezior, niszczeniu przybrzeżnej roślinności, głównie wycince trzcin i zadrzewień nadwodnych, budowie pomostów oraz wykonywaniu umocnień brzegów. Na tego typu działania wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Za niszczenie lub uszkadzanie brzegów wód śródlądowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności.

Jako przykład takich nielegalnych działań podano Wojnowo, gdzie zniszczona została linia brzegowa rzeki Krutynia oraz część trzcinowisk. Doszło do tego na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarach chronionych Natura 2000. W tej samej miejscowości kilkaset metrów dalej, pracownicy Wód Polskich w Giżycku stwierdzili prace polegające na pogłębianiu kanału doprowadzającego do rzeki Krutyni, w wyniku których także zniszczono linię brzegową rzeki i część trzcinowisk.

Według Wód Polskich w miejscowości Szymonka, mimo zgłoszenia organom ścigania nielegalnych prac przy budowie przystani, roboty cały czas trwają. Port został połączony kanałem z jeziorem Jagodne, a o sprawie jego nielegalnego wykonania, powiadomiono w marcu 2021 r. komendę w Giżycku. Innym przykładem jest ogromne zniszczenie brzegu jeziora Zelwążek niedaleko Mikołajek, gdzie na długości około 1 kilometra usunięta została część roślinności nadwodnej, w tym nielegalnie wyciętych zostało kilkadziesiąt drzew.

Jak podały Wody Polskie, w wielu sprawach zapadły już wyroki, a sprawcy zostali ukarani grzywną. Np. karę 10, 20 i 10 tys. zł grzywny wymierzył Sąd Rejonowy w Piszu trzem mężczyznom za zniszczenie linii brzegowej jeziora Roś. Zasypali oni strefę przybrzeżną urobkiem z jeziora i piaskiem, chcąc stworzyć dziką plażę. Jeden z nich pogłębił także nielegalnie dno jeziora.

Wody Polskie Mazury

Wody Polskie ostrzegają: może dojść do pogorszenia jakości wód

Jak przypomniały Wody Polskie, każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Przy usunięciu szuwarów niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia innych zwierząt. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma wpływ na jakość wody.

Wody Polskie wskazują, że niszczenie brzegów jezior w większości przypadków następuje w granicach ustanowionych form ochrony przyrody. "Należy pamiętać, że dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna i obecnie odbywa się na masową skalę. Dlatego nie ma zgody Wód Polskich na dewastację krajobrazu Mazur! Tylko wspólne prace na rzecz ochrony wód przed dewastacją, mogą przynieść wymierne efekty" - podano w komunikacie po środowym spotkaniu.

Sprawdź: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich – biznes i turystyka

fot.pixabay.com


Niebezpieczna żywność z Chin przechwycona przez służby w woj. lubelskim

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 21:30:00

Prezes PGE: Zima będzie bardzo trudna, apelujemy o oszczędzanie energii

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 20:30:00

Izba Zbożowo–Paszowa: Coraz większa podaż zbóż na polskim rynku

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 17:30:00

BULT SMOGOWICZE