PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Więźniowie z warszawskiego aresztu pomogą w rozwoju nadleśnictwa

Więźniowie z warszawskiego aresztu pomogą w rozwoju nadleśnictwa

Autor: Świat Rolnika 2022-07-30 23:00:00
Więźniowie

Dzięki porozumieniu między nadleśnictwem a Aresztem Śledczym w Warszawie-Grochowie, więźniowie będą mogli brać udział w rozwoju nadleśnictwa.

W ramach porozumienia osadzeni i osadzone będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników w terenie, pomogą również w pracach związanych m.in. z utrzymaniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nadleśnictwa. 

Więźniowie będą budować umiejętności społeczne i poznawcze

Głównym celem współpracy leśników i Służby Więziennej jest budowanie umiejętności społecznych i poznawczych osadzonych oraz kształtowanie ich postaw, zmierzające do zwiększenia efektywności działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych.

Uroczystego podpisania dokumentu dokonali nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica Artur Delegacz oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie mjr Łukasz Pieńkos.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński – dyrektor generalny Służby Więziennej, Marek Roman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz płk Zbigniew Brzostek – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

“10 miesięcy temu dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica i dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podpisali porozumienie, dzięki któremu Lasy Państwowe włączyły się aktywnie do programu „Praca dla więźniów”, stając się jednym z najważniejszych partnerów w jego realizacji” – przypomniał minister Michał Woś.

Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, praca jest dla osadzonych najlepszym sposobem resocjalizacji. Kształtuje umiejętności społeczne i daje perspektywę na powrót do normalnego życia po zakończeniu odbywania kary.

Nadleśnictwo Drewnica to kolejna jednostka z terenu RDLP w Warszawie, która aktywnie współpracuje z zakładem karnym. Do tej pory podobne porozumienia podpisały Nadleśnictwa Siedlce, Jabłonna i Pułtusk.

Więźniowie

Czytaj też: Wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej – kolejne problemy prokuratury
 

lasy.gov.pl/fot. Lasy Państwowe