PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Autor: Świat Rolnika 2022-07-04 11:30:00
Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników działa od 15 czerwca na nowych zasadach , które według MRiRW wprowadziły wiele korzystnych zmian.

Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia emerytalnego. Nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego, żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Inne zmiany dotyczą służby wojskowej, czy też okresu umowy dzierżawy.

Pracujący rolnik–emeryt

Emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej z powodu prowadzenia działalności rolniczej, KRUS podejmie z urzędu wypłatę świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności, a w czerwcu dokona wyrównania części uzupełniającej za ten miesiąc.

Ubezpieczenie społeczne rolników ze zmianami to również zmiany w rozliczaniu służby wojskowej. Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed 1 stycznia 1999 r. – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok.

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na który zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2–3 lata).

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników, a dzierżawa

Znowelizowane ubezpieczenie społeczne rolników zakłada, że osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na który zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2–3 lata).

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nadal podlegają temu ubezpieczeniu – pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułów:

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych;
  • pobierania stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych;
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej.
  • Rolnicy lub domownicy, którzy przed wejściem w życie ustawy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z tych tytułów, mogą złożyć w KRUS wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Dzięki temu możliwe będzie uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników, który wymagany jest m.in. przy jednoczesnym prowadzeniu działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni. Również od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie kierował do Centrów rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na 7-dniowe turnusy regeneracyjne. Cel to poprawa kondycji psychofizycznej i jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych.

Czytaj również: Rusza wsparcie na rozwój usług rolniczych. Można zgarnąć pół miliona

GOV/fot.pixabay