PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Projekt: Usprawnienie procesu wydawania decyzji środowiskowych

Projekt: Usprawnienie procesu wydawania decyzji środowiskowych

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-18 17:30:00
Projekt

Przyspieszenie procedur dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz realizacji inwestycji – przewiduje opublikowany w środę projekt ustawy.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt, autorstwa ministerstwa klimatu i środowiska, dotyczący nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Usprawnienie procesu inwestycyjnego

Jak podano w uzasadnieniu, projekt zakłada przyspieszenie procedur mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz realizację inwestycji, zatem wpływa pozytywnie na działalność mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców biorących udział w tych procedurach.

Wskazano, że zmiany przewidziane w projekcie wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych i zostały w większości zaproponowane w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany dotyczą głównie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „specustawą drogową”.

Projekt

Projekt ustawy wejdzie w życie?

Zgodnie z projektem organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach będzie musiał, na początkowym etapie postępowania, przeprowadzać analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został uchwalony. Rozwiązanie to – wskazano – ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, które wynikają z praktyki współdziałania organów biorących udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapewniono, że regulacja pozytywnie wpłynie na pracę organów uczestniczących w ocenie oddziaływania na środowisko, ponieważ ułatwi analizę przestrzenną położenia inwestycji, lokalizacji siedlisk zwierząt i roślin względem obszarów chronionych oraz weryfikację przedłożonego raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Według projektodawców projekt nie spowoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj również: Gróbarczyk: Prace nad kanałem przez Mierzeję idą zgodnie z planem

PAP/fot.pixabay


Przejazdy dla Ukraińców w PKP Intercity nie będą już darmowe 

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-27 10:00:00

KIG: W najbliższych miesiącach bezrobocie rejestrowane będzie spadać 

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-27 09:00:00

Polski Ład 2.0 rusza w 1. lipca. Przed nami zmiany, zmiany, zmiany

Autor: Tomasz Racki 2022-06-27 07:16:00

BULT SMOGOWICZE