PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Gospodarka wodno-ściekowa. Konsultacje społeczne kończą się 10 lipca

Gospodarka wodno-ściekowa. Konsultacje społeczne kończą się 10 lipca

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-04 13:00:00
gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich to jedno z zagadnień, jakie znalazło się w Krajowym Planie Odbudowy.

1 czerwca br. Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z treścią KPO Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada m.in. za przygotowanie części reformy B.3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich”.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich

W Krajowym Planie Odbudowy znalazła się również gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich. Zgodnie z Planem Odbudowy Minister Rolnictwa odpowiada m.in. za przygotowanie części reformy B.3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich”. Reforma ustanawia terytorialne kryteria wyboru beneficjentów wsparcia dla inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich. Limit środków przeznaczony na realizację inwestycji B.3.1.1 w ramach reformy B.3.1. wynosi 204 mln euro.

W celu realizacji działania określonego dla tej reformy w MRiRW został opracowany dokument pn. „Zasady terytorializacji wsparcia inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy”.

Jak czytamy w dokumencie, realizacja inwestycji B.3.1.1. będzie odbywać się w trybie konkursowym realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako jednostkę wspierającą plan rozwojowy. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kryteriów horyzontalnych wspólnych dla całego KPO, kryterium dostępowego oraz kryteriów premiujących określonych przez MRiRW i poddanych konsultacjom z samorządami województw.

gospodarka wodno-ściekowa wieś

Konsultacje potrwają do 10 lipca

Gospodarka wodno-ściekowa to bardzo ważny aspekt życia na wsi, dlatego każdy może włączyć się do opiniowania wyżej wspomnianego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych. Konsultacje potrwają do 10 lipca 2022 r. Na stronie MRiRW możliwe jest zapoznanie się z dokumentem oraz zgłaszanie uwag przy użyciu forumularza (na adres e-mail: Marek.Krajewski@minrol.gov.pl).

Sprawdź też: Ścieki staną się wartościowym nawozem? Technologia z GIG pomoże

gov.pl/fot.gov.pl