PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Czy polskie lasy znikają? Lasy Państwowe odpowiadają na artykuł

Czy polskie lasy znikają? Lasy Państwowe odpowiadają na artykuł

Autor: Świat Rolnika 2022-05-20 14:30:00
Lasy Państwowe

Lasy Państwowe odpowiedziały na artykuł portalu Money.pl, w którym zawarto tezę, że „Polskie lasy znikają w oczach” i nie wiadomo co się dzieje z drewnem.

Organizacja przeanalizowała publikację pod kątem wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec jej autorów i osób, których zacytowane w artykule wypowiedzi zawierają stwierdzenia godzące w dobre imię przedsiębiorstwa. Nieprawdą jest, jakoby drzewa były „masowo wycinane w puszczach”.

Sprostowanie artykułu

Lasy Państwowe dementują nieprawdziwe informacje zawarte w artykule portalu Money.pl.

„Nieprawdą jest, jakoby drzewa były "masowo wycinane w puszczach”. Obszary chronione nigdy nie oznaczały i nie będą oznaczać, że nie może być tam żadnej ingerencji człowieka. W puszczach zawsze prowadziło się prace związane z ochroną i usuwaniem zagrożeń, rezerwaty są zaś objęte planami czynnej ochrony, a parki krajobrazowe są formą ochrony współistniejącą z racjonalną gospodarką leśną zatwierdzoną ministerialnie w planach urządzenia lasu, będących podstawą prowadzonych cięć pielęgnacyjnych i odnowieniowych” – świadczyły Lasy.

„Nieprawdą jest, jakoby to "Lasy Państwowe podbijały cena drewna”. W rzeczywistości drewno jest sprzedawane w znaczącej większości stałym odbiorcom na podstawie długoterminowych kontraktów ze stałą ceną. O cenie drewna sprzedawanego na wolnych aukcjach decydują nie leśnicy, tylko kupujący, czyli branża drzewna. To ona jest odpowiedzialna za wielkość eksportu i to ona w ostatnich miesiącach sama wywindowała cenę drewna. Lasy Państwowe dostarczają surowiec na rynek w stałych, przewidzianych w planach 10-letnich wielkościach, zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki. Zwiększenie podaży, czyli zwiększenie pozyskania drewna zagroziłoby istnieniu polskich lasów i nigdy nie będzie na to zgody leśników. Las rośnie bowiem w swoim niezmiennym tempie i nie da się go przyspieszyć” – dodali.

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe: nie prowadzimy rabunkowej polityki

Trzecim argumentem dementującym artykuł Money.pl jest, to, że nieprawdą jest, jakoby „w Polsce prowadzona była rabunkowa gospodarka drzewna, a polskie drewno jest eksportowane w większej skali, niż to podają Lasy Państwowe”. Kilkanaście lat temu poziom pozyskiwania drewna sięgał 30 mln m3, obecnie dochodzi do 40 mln. To naukowo zaplanowany wzrost wynikający z nieustannie rosnącego potencjału i zasobności drzewostanów, bowiem pozyskuje się jedynie ok. 70 proc. tego, co urośnie w ciągu roku. Drewno pozyskuje się w ilościach ściśle określonych w 10-letnich planach, które są opracowywane przez ekspertów i zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw środowiska. Na limity zawarte w planach nie mają wpływu zmiany cen i popytu na drewno, ani w Polsce, ani za granicą. Lasy Państwowe same nie eksportują i nie mają żadnego wpływu na eksport już sprzedanego drewna. Nie prowadzą także ewidencji eksportu, jest to zadanie izb celno-skarbowych i organów administracji państwowej nadzorującej obrót handlowy.

Nieprawdą jest, jakoby „polscy leśnicy w niewystarczającym stopniu propagowali odnowienie naturalne”. W rzeczywistości powierzchnia odnowień uzyskanych z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów wprowadzania roślinności leśnej wzrosła w ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie, do poziomu 11 tysięcy hektarów, a wieloletnie plany zakładają co najmniej utrzymanie tego trendu.

Nieprawdą jest, jakoby Lasy Państwowe „zacierały ręce np. po wichurach – leżące drewno jest wtedy pozyskiwane poza planem, jako bonus”. W rzeczywistości na terenach dotkniętych kataklizmem pozyskanie drzew przewidzianych do użytkowania w danym 10-leciu – zostaje wstrzymane, a ich miejsce zastępuje surowiec z uszkodzonych terenów. To nie są dodatkowe dochody, tylko dodatkowy koszt, bowiem Lasy Państwowe z własnych środków porządkują te tereny i dokonują interwencyjnych zalesień. To kosztuje wielokrotnie więcej niż planowe pozyskanie.

Odnawianie naturalne w lasach państwowych

W dalszej części tekstu możemy przeczytać, iż nieprawdą jest, jakoby „polscy leśnicy w niewystarczającym stopniu propagowali odnowienie naturalne”. W rzeczywistości powierzchnia odnowień uzyskanych z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów wprowadzania roślinności leśnej wzrosła w ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie, do poziomu 11 tysięcy hektarów, a wieloletnie plany zakładają co najmniej utrzymanie tego trendu.

Nieprawdą jest, jakoby Lasy Państwowe „zacierały ręce np. po wichurach – leżące drewno jest wtedy pozyskiwane poza planem, jako bonus”. W rzeczywistości na terenach dotkniętych kataklizmem pozyskanie drzew przewidzianych do użytkowania w danym 10-leciu – zostaje wstrzymane, a ich miejsce zastępuje surowiec z uszkodzonych terenów. To nie są dodatkowe dochody, tylko dodatkowy koszt, bowiem Lasy Państwowe z własnych środków porządkują te tereny i dokonują interwencyjnych zalesień. To kosztuje wielokrotnie więcej niż planowe pozyskanie.

Opublikowana w portalu mapa cięć pielęgnacyjnych i odnowieniowych, czyli takich, na których będzie wprowadzane nowe pokolenie lasu, jest manipulacją. Na czerwono zaznaczona jest bowiem cała powierzchnia każdego wydzielenia, tymczasem w rzeczywistości dokonuje się tam cięć jedynie na nielicznych fragmentach tych powierzchni, a okres przebudowy tych drzewostanów jest zaplanowany często na kilkadziesiąt lat. Równie dobrze można by pokazać mapę z zaznaczonymi na czerwono wszystkimi lasami w Polsce.

Skrajną manipulacją jest także stwierdzenie, że Lasy Państwowe utrzymują deficytowe nadleśnictwa, co „ma destrukcyjny wpływ na polskie lasy”. Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem niekomercyjnym,  samofinansującym się, którego ustawowym obowiązkiem jest dbanie o narodowe leśne dziedzictwo w skali całego kraju i prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w jednakowym stopniu w całej Polsce.

Nieprawdą jest nawet łatwe do sprawdzenia stwierdzenie, jakoby „lasy zajmowały ponad jedną czwartą powierzchni Polski”. W rzeczywistości w Polsce lasy zajmują prawie jedną trzecią powierzchni kraju i co roku, w wyniku działań Lasów Państwowych, ta powierzchnia się zwiększa.

 Lasy Państwowe zwracają się do wszystkich redakcji w Polsce o niepowielanie nieprawdziwych informacji dotyczących jej działalności.

Czytaj również: Rada Kobiet powołana; Lasy Państwowe mają nowy organ doradczy

Lasy Państwowe/fot.pixabay


Ostrzeżenie hydrologiczne na Opolszczyźnie. Może dojść do podtopień

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 10:40:00

Minister Moskwa na spotkaniu z wicekanclerzem Niemiec

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-27 21:00:00

Ukraińcy mają osiedlać się na wsi i w małych miastach, bo "tam często łatwiej o pracę"

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 12:25:00

BULT SMOGOWICZE