Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 01-05-2015 10:43:00

Wywiad z Prezesem Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA

Wywiad z Prezesem Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA

Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia powstała na początku 2014 roku. Impulsem do jej powołania była chęć wsparcia polskich przedsiębiorców rolnych starających się rozwinąć swoją działalność...

Wywiad z Prezesem Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA

Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia powstała na początku 2014 roku. Impulsem do jej powołania była chęć wsparcia polskich przedsiębiorców rolnych starających się rozwinąć swoją działalność, oraz wszystkich osób, które mają zamiar lub prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą na wsi. Na czele nowej polskiej organizacji rolniczej stanął Szczepan Wójcik.

Panie prezesie czy podziela Pan opinię, że na polskiej wsi nigdy nie było tak dobrze jak teraz?
- Przez ostatnie 10 lat wielkość produkcji rolniczej wzrosła o 40 proc., gdy w krajach które wstąpiły z Polską do UE nastąpił spadek produkcji o 10 proc. Jednak, nasi rolnicy mają sporo problemów spowodowanych rosyjskim i ukraińskim embargiem. To spowodowało spadek cen, a tym samym niższy dochód rolników, którzy i tak mają już sporo problemów ekonomicznych z powodu niskich cen zbóż. Kondycja finansowa pogarsza się, a spłacać trzeba kredyty na zakupione ciągniki i sprzęt rolniczy. Media celowo wypominają rolnikom ten piękny sprzęt, by społeczeństwo pomyślało "czego oni chcą?". Dzisiejsza osłabiona kondycja finansowa rolników powoduje, że nie stać ich na zakup ziemi. Natomiast po 1 maja 2016 r., dla cudzoziemców kończy się wynegocjowany przez Polskę okres przejściowy na zakup ziemi bez ograniczeń. Obecnie w Polsce, by zakupić grunty rolne i leśne cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie z MSW. Jednak jest furtka, która już teraz pozwala to obejść i zdobyć ziemię bez trudności - przez udziały w polskich spółkach. Tego w MSW zgłaszać nie trzeba. NIK alarmuje! „Obywatele innych krajów głównie Duńczycy, Holendrzy i Niemcy - mają kilkakrotnie więcej ziemi rolnej niż to wynika z danych MSW. Wchodzą w jej posiadanie, kupując udziały w polskich spółkach”.

Dotacje unijne robią swoje …
- w 2015 r. polscy rolnicy otrzymają 31 mld zł z tytułu różnych płatności. Jednak rolnik polski ma poważne problemy strukturalne w konkurowaniu z rolnictwem najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Wynika to przede wszystkim z nierówności dopłat bezpośrednich, jakie otrzymują polscy rolnicy w porównaniu z rolnikami krajów Europy Zachodniej (nasi około 200 euro do hektara, a rolnicy niemieccy na przykład około 350 euro do hektara), co przy wyrównaniu się kosztów produkcji, oznacza wręcz dyskryminację polskiego rolnictwa.

A dlaczego rolnicy protestują, jakie są ich postulaty?
- Koalicja Platformy i PSL-u, a szczególnie minister Sawicki w kampanii wyborczej 2011 roku obiecywali wyrównanie dopłat, przynajmniej do tzw. średniej unijnej, w negocjacjach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale niestety słowa nie dotrzymali.
Drugim problemem jest gwałtowny spadek dochodów ze sprzedaży płodów rolnych a także mięsa i mleka w związku z rosyjskim embargiem, bowiem jest to spadek cen znacznie głębszy niż w krajach Europy Zachodniej. Zresztą spadki cen skupu w Polsce są znacznie bardziej dokuczliwe dla rolników w naszym kraju niż w innych krajach UE, ponieważ nie mają oni udziałów, ani w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem surowcami pochodzenia rolniczego, ani też w przedsiębiorstwach przetwórczych (na Zachodzie rolnik ma często dochody nie tylko ze sprzedaży tego co wyprodukował, a także z obrotu i przetwórstwa żywności). Rząd Rzeczypospolitej Polskiej musi wspierać polskich rolników w kontaktach z zakładami przetwórczymi i wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi. Musimy odzyskać dostęp do rynków wewnętrznych w Polsce.
Poza tym, brak jest regulacji prawnych, które zabezpieczą polską ziemię przed wykupem przez obcy kapitał! Ziemia rolna nie może być sprzedawana spółkom prawa handlowego. To część terytorium Polski. Raz sprzedana zostanie utracona. Problem jest szczególnie drażliwy na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski.
I jeszcze jedno, sprzedaż bezpośrednia w Polsce nie jest jeszcze legalna, czyli nie mamy równych praw z rolnikami zachodniej Europy.

Rozumiem np. sadowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji po wprowadzeniu embarga przez Rosję, ale z drugiej strony dali sobie radę znakomicie …
- Problemy eksportowe są i to dosyć duże. Na pewno, pomijając ilości jakie zostały wysłane na eksport, musimy wziąć pod uwagę również różnicę cen w stosunku do ubiegłego roku i w stosunku do opłacalności produkcji. Koszty produkcji kilograma deserowych, eksportowych jabłek oscyluje powyżej 80 gr., a średnia cena uzyskana przez przeciętnego sadownika jest w granicach 50 gr przy hura optymistycznym wariancie. Liczby mówią same za siebie. Dostosowanie się do wymogów nowych rynków jest pewnym procesem, nie da się tego zrobić ad hoc. Przed nami – podejrzewam – kolejny trudny rok. W dniu dzisiejszym powinniśmy się skupić na tym, jak zapobiec spadkowi produkcji.

Czy rzeczywiście grozi nam masowy wykup obszarów rolnych przez cudzoziemców?
- Skoro już teraz jest tak duże zainteresowanie zakupem polskiej ziemi, mimo pewnych utrudnień?

Które branże są najbardziej zagrożone?
- Zagranicznych kupców najbardziej interesują duże tereny rolnicze, co oznacza, że zagrożona jest każda większa działalność rolnicza.
 
1 kwietnia został uwolniony przez Brukselę rynek mleka …
- Zniesienie kwot mlecznych może skutkować zmianami na rynku mleka, które na dziś nie są znane, rolnicy muszą być na to przygotowani. Komisja Europejska przedstawiła sytuację na rynku mleczarskim w związku z przypadającym na kwiecień końcem obowiązywania systemu kwotowego. Wiele państw członkowskich wyraziło zaniepokojenie, niektóre jednak uznały, że dostosowanie sektora do zmiany powinno być możliwe dzięki instrumentom dostępnym już w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich. Niektórzy ministrowie zwrócili uwagę, że zmienność cen może mieć znaczne skutki dla producentów mleka. Komisja powinna zatem bacznie obserwować sytuację za pośrednictwem centrum obserwacji rynku mleka i zaproponować w razie potrzeby odpowiednie środki zaradcze.

Będą niższe zapewne ceny, ale producenci stracą …
- Trzeba wypracowania wspólnej oferty podażowej sektora mleczarskiego w stosunku do handlu wielkopowierzchniowego, jak i w eksporcie. Zdecydowanie trzeba przyspieszyć procesy koncentracyjne i stworzyć silne grupy producenckie. Polska może obniży ceny, ale zwiększy produkcję i stanie się nr 3 w EU (po Francji i Niemczech). Niestety, najwięcej stracą małe gospodarstwa.

A to dotyczy nie tylko producentów wyrobów mlecznych …
- Na przykład rolnicy niemieccy mają udziały w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem surowcami pochodzenia rolniczego oraz w przedsiębiorstwach przetwórczych (na zachodzie Europy, rolnik ma często dochody nie tylko ze sprzedaży tego co wyprodukował, a także z obrotu i przetwórstwa żywności). Tak broni się branża mleczarska, cukrownicza i hodowlana.

Jak wygląda rynek mięsa?
- Sektor mięsny jest największym działem przemysłu spożywczego w Polsce, a mięso, podroby i przetwory mięsne są jednymi z głównych towarów eksportowych w grupie produktów rolno-spożywczych. Perspektywa zwiększenia eksportu polskiego mięsa na najbliższe lata uzależniona jest zarówno od sytuacji na rynku krajowym, jak i na rynku światowym. Istotna dla zwiększenia polskiego eksportu jest dalsza dywersyfikacja rynków zbytu, w tym m.in. na chłonne rynki azjatyckie i bliskowschodnie. Wymaga to podjęcia działań promujących polskie produkty mięsne oraz poniesienia nakładów na sfinansowanie inwestycji eksportowych. Interesującym kierunkiem geograficznym handlu zagranicznego mięsem są również kraje afrykańskie (m.in. RPA).

Jak będą się kształtowały w tym roku ceny produktów rolnych?
- Zespół Ekspertów, powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, którego celem było zaktualizowanie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych na czerwiec i wrzesień 2015 r. przewiduje ceny zbliżone do zbiorów z poprzedniego sezonu.

Zaczynają występować w reklamach …
- Co w tym złego? Trzeba promować polskie rolnictwo i naszych rolników.

Byle roli nie porzucili …
- Myślę, że skoro rolnicy mają czas na udział w programach TV i reklamach to zarządzanie swoim gospodarstwem opanowali bardzo dobrze. Pamiętajmy, że rolnik-hodowca pracuje 7 dni w tygodniu.
 
Dziękuję za rozmowę.
 


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 10:30:00

IMGW: Szczegółowa prognoza pogody na 27 i 28 stycznia

Szczegółowa prognoza pogody została opublikowana przez Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej (IMGW) na czwartek i piątek.

Jak informuje IMGW, Europa południowa i krańce zachodnie pozostają pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Pozostała część kontynentu, w tym Polska, jest w zasięgu niżu znad Skandynawii oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Do Polski przejściowo napływa ciepłe powietrze, a za frontem chłodnym, chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa

W czwartek w kraju będzie zachmurzenie duże, na południu okresami większe przejaśnienia. Na zachodzie głównie opady deszczu, poza tym deszczu i deszczu ze śniegiem, na Prognoza pogody chmury 3wschodzie początkowo śniegu. Na Pogórzu Karpackim i w górach opady śnieg. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 4 st. C w centrum i 7 st. C na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat -1 st. C, 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny od 30 km/h do 45 km/h, na wybrzeżu w porywach do 90 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. W Sudetach porywy do 95 km/h, w Karpatach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na czwartek – w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo także śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady deszcz ze śniegiem i śniegu, początkowo także deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni. W piątek w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na piątek

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem śniegu, początkowo również samego deszczu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, tam też w trakcie opadów widzialność ograniczona do 500 metrów. Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich około -3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 30 km/h do 45 km/h, północno-zachodni i zachodni. W porywach wiatr osiągał będzie do 80 km/h, nad morzem oraz na południowym zachodzie do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Miejscami powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na piątek – zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach opady silniejsze, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm, w Sudetach o 6 cm. W trakcie opadów widzialność ograniczona do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 85 km/h na południu i południowym zachodzie kraju oraz do 65 km/h na północy, stopniowo słabnący, północno-zachodni. W Sudetach porywy do 140 km/h, w Karpatach do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Czytaj również: IMGW: Czwartek będzie pochmurny z opadami i silnymi podmuchami wiatru

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 09:30:00

Turów: Umowa z Polską ws. kopalni nie może być jeszcze podpisana

Negocjacje z Polską w sprawie kopalni węgla brunatnego "Turów" nie zostały jeszcze zakończone i nie można podpisać umowy – stwierdził premier Czech.

Zapowiedział kontynuowanie rozmów, najprawdopodobniej na szczeblu premierów. Fiala potwierdził, że głównymi problemami pozostają: wysokość rekompensaty finansowej i długość nadzoru sądowego nad przestrzeganiem porozumienia. "Nie jesteśmy w stanie podpisać umowy. Negocjacje będą kontynuowane. Poszukamy rozwiązania prawdopodobnie z udziałem premierów obu krajów" – stwierdził premier, nie podając żadnych ewentualnych terminów kolejnych polsko-czeskich spotkań.

Negocjacje ws. kopalni trwają

Czeski projekt umowy, który na posiedzeniu gabinetu przedstawiała minister środowiska Anna Hubaczkova, zakłada rekompensatę dla Pragi w wysokości 50 mln euro za szkody spowodowane w wyniku działalność kopalni. Polska oferuje 40 mln euro. Spór toczy się również o czeskie żądanie dziesięcioletniego nadzoru sądowego. Warszawa mówi o dwóch latach.

"To sprawy, które są nadal otwarte, w których nie ma porozumienia między czeską a polską stroną” – powiedział Fiala. Jego zdaniem, inne problemy mają charakter techniczny i są przedmiotemElektrownia Turow rozmów ministerstw obu krajów.

Czeskie media zacytowały rzecznika polskiego ministerstwa klimatu i środowiska Aleksandra Brzózkę, który na Twitterze podziękował czeskiej stronie za negocjacje i otwartość na polskie propozycje. Negocjacje on-line odbywały się jeszcze w środę przed posiedzeniem czeskiego rządu. Negocjacje ciągle dotyczą kopalni „Turów”.

Kopalnia „Turów” tematem ciągłego sporu

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego "Turów" rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku, gdy czeska strona wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.

20 września TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płacić kary nie zamierza. Opinia rzecznika generalnego Trybunału ma zostać ogłoszona 3 lutego br. Czeska strona zapowiada, że osiągnięcie porozumienia z Polską będzie oznaczać wycofanie skargi złożonej do TSUE.

Czytaj również: Rozmów o Turów ciąg dalszy. Czeski rząd zajmie się projektem umowy z Polską

PAP/fot.twitter


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 08:30:00

IMGW: Czwartek będzie pochmurny z opadami i silnymi podmuchami wiatru

Czwartek będzie pochmurny, z opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Wiatr silny, porywisty – przekazała PAP dyżurna synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura będzie wahać się od 1 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie kraju. Niż, który nadejdzie nad Polskę, spowoduje wzrost prędkości wiatru, który w porywach będzie osiągać do 65 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 90 kilometrów na godzinę. Przyniesie on również całkowite zachmurzenie oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

IMGW: Najcieplej i najwietrzniej będzie nad morzem

W czwartek nad Polskę nadejdzie niż, któryIMGW deszcz 5 ściągnie układ frontów atmosferycznych.

"Najpierw spodziewamy się wkroczenia od północnego zachodu frontu ciepłego, który przyniesie całkowite zachmurzenie i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem" – powiedziała synoptyk IMGW i dodała, że po południu pojawi się front chłodny, który przyniesie opady śniegu.

Tuż przed przejściem tego frontu temperatura może wzrosnąć nawet do 7 st. C nad morzem.

Przypomnijmy, że według przygotowanej przez Instytut długoterminowej prognozy, pogoda w marcu i kwietniu będzie lepsza niż w ostatnich latach

"Będzie się to wiązało ze wzrostem prędkości wiatru, który w porywach będzie osiągać do 65 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 90 kilometrów na godzinę" – powiedziała.

Synoptyk IMGW podała, że przechodzenie tego frontu będzie dominowało w nocy z czwartku na piątek, jednak już wcześniej – po południu – da o sobie znać w północno-zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie około 1 st. C, a na północnym zachodzie wzrośnie do 7 st. C.

Czytaj też: Odśnieżanie jest ważne. Nie odkładaj tego na później

PAP/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.