Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Jacek Strzelecki 12-12-2016 14:56:30

Wspólna, rolna niesprawiedliwość unijna [KOMENTARZ]

Wspólna, rolna niesprawiedliwość unijna [KOMENTARZ]

Ponure wnioski wypływają z analizy sytuacji kobiet w unijnym rolnictwie i korzystania przez nich z benefitów Wspólnej Polityki Rolnej.

W 2014 r. kobiety reprezentowały ponad jedną trzecią (35 proc.) stałej siły roboczej w rolnictwie w Unii Europejskiej, w tym przepracowały 53,8 proc. godzin pracy w niepełnym wymiarze i 30,8 proc. godzin pracy na cały etat, przez co wniosły istotny wkład w produkcję rolną – wynika z projektu sprawozdania "Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich" przygotowywanego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego.

 

Europosłowie zwrócili uwagę miedzy innymi na to, że praca wykonywana przez małżonki i inne kobiety będące członkami rodziny, pomagające w prowadzeniu gospodarstw rolnych, może stanowić pracę "niewidoczną", ponieważ niezwykle rzadko dysponują one własnymi gospodarstwami.

 

Normą jest, że kobiety angażują się bardziej niż to wymaga zwykłe prowadzenie gospodarstwa. Bardzo często wspierają rozwijanie dodatkowej działalności w ramach gospodarstwa rolnego lub poza nim, która wykracza poza zakres produkcji rolnej.

 

Co ciekawe już Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w swojej sztandarowej publikacji zatytułowanej "The State of Food and Agriculture" ("Sytuacja w zakresie wyżywienia i rolnictwa") zwróciła uwagę na to, że kobiety wnoszą znaczący wkład w gospodarkę wiejską we wszystkich regionach i że role, które odgrywają, różnią się w zależności od regionu, a pomimo to kobiety mają zawsze mniejszy niż mężczyźni dostęp do zasobów i możliwości niezbędnych dla zwiększenia swej produktywności.

 

Ta uwaga FAO pokrywa się z unijnymi danymi, z których wynika, że 29 proc. właścicieli gospodarstw rolnych w UE to kobiety. Oznacza to, że pomoc z Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest przeznaczana głównie dla mężczyzn. Poza tym gospodarstwa, które prowadzą kobiety, w porównaniu z tymi zarządzanymi przez mężczyzn, są dużo mniejsze, a nawet małe. W rezultacie większość kobiet, będących właścicielami niewielkich gospodarstwa, często nie kwalifikuje się do pomocy z WPR.

 

Kobiety są również poszkodowane w sferze zdrowotnej. Negatywne skutki produkcji rolnej bardziej dotyczą ich niż mężczyzn. W sprawozdaniu podkreślono, że europejski model produkcji rolno-przemysłowej wiąże się ze stosowaniem dużych ilości produktów chemicznych, takich jak pestycydy i nawozy sztuczne. Rezultaty ich stosowania nie tylko bardzo negatywnie wpływają na nasze środowisko naturalne i zdrowie konsumentów, ale oddziaływują także negatywnie na zdrowie rolniczek i rolników, przy czym wpływ na kobiety jest bardziej intensywny i dłuższy.

 

Nierówności widać również w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet na obszarach wiejskich. Dochody płci brzydkiej są wyższe o 10 proc. niż na innych obszarach.

 

Panie w mniejszym stopniu uczestniczą w szkoleniach. Ze sprawozdania wynika, że udział kobiet w wykorzystaniu instrumentów dostępnych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich do 2014 r. był niewielki. Spośród 6,1 mln uczestników szkoleń tylko 28 proc. stanowiły kobiety. To jednak nie wszystko. Kobiety stanowiły 19 proc. beneficjentów inwestycji w środki trwałe w małych gospodarstwach rolnych na cele modernizacji, zaś w przypadku środków na cele dywersyfikacji rolnictwa ich udział wyniósł 33 proc. Z kolei w ramach zastosowania środków osi 3 (dywersyfikacja gospodarki na obszarach wiejskich) kobiety stanowiły jedynie 38 proc. beneficjentów nowo utworzonych miejsc pracy.

 

To tylko wybrane przykłady niesprawiedliwości unijnej polityki rolnej. Ze smutkiem należy stwierdzić, że szanse kobiet na rozwinięcie działalności w sektorze rolnym są stosunkowo niewielkie.

 

Europosłowie proponują podjęcie wobec pań pracujących w rolnictwie szeregu działań wspierających ich działalność oraz zmieniających sposób ich postrzegania. Na kobiety rolniczki – z racji ich aktywności – należy patrzeć przez pryzmat wielofunkcyjności. Wspierają one rozwój dodatkowych działalności w ramach gospodarstwa rolnego lub poza nim. Ich aktywność wykracza poza zakres produkcji rolnej. Kobiet nie zniechęcają liczne bariery ekonomiczne, infrastrukturalne czy społeczne.

 

Jacek Strzelecki

Fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Jacek Strzelecki
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 10:30:00

IMGW: Szczegółowa prognoza pogody na 27 i 28 stycznia

Szczegółowa prognoza pogody została opublikowana przez Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej (IMGW) na czwartek i piątek.

Jak informuje IMGW, Europa południowa i krańce zachodnie pozostają pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Pozostała część kontynentu, w tym Polska, jest w zasięgu niżu znad Skandynawii oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Do Polski przejściowo napływa ciepłe powietrze, a za frontem chłodnym, chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa

W czwartek w kraju będzie zachmurzenie duże, na południu okresami większe przejaśnienia. Na zachodzie głównie opady deszczu, poza tym deszczu i deszczu ze śniegiem, na Prognoza pogody chmury 3wschodzie początkowo śniegu. Na Pogórzu Karpackim i w górach opady śnieg. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 4 st. C w centrum i 7 st. C na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat -1 st. C, 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny od 30 km/h do 45 km/h, na wybrzeżu w porywach do 90 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. W Sudetach porywy do 95 km/h, w Karpatach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na czwartek – w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo także śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady deszcz ze śniegiem i śniegu, początkowo także deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni. W piątek w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na piątek

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem śniegu, początkowo również samego deszczu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, tam też w trakcie opadów widzialność ograniczona do 500 metrów. Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich około -3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 30 km/h do 45 km/h, północno-zachodni i zachodni. W porywach wiatr osiągał będzie do 80 km/h, nad morzem oraz na południowym zachodzie do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h, a w Sudetach do 140 km/h. Miejscami powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na piątek – zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach opady silniejsze, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm, w Sudetach o 6 cm. W trakcie opadów widzialność ograniczona do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 85 km/h na południu i południowym zachodzie kraju oraz do 65 km/h na północy, stopniowo słabnący, północno-zachodni. W Sudetach porywy do 140 km/h, w Karpatach do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Czytaj również: IMGW: Czwartek będzie pochmurny z opadami i silnymi podmuchami wiatru

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 09:30:00

Turów: Umowa z Polską ws. kopalni nie może być jeszcze podpisana

Negocjacje z Polską w sprawie kopalni węgla brunatnego "Turów" nie zostały jeszcze zakończone i nie można podpisać umowy – stwierdził premier Czech.

Zapowiedział kontynuowanie rozmów, najprawdopodobniej na szczeblu premierów. Fiala potwierdził, że głównymi problemami pozostają: wysokość rekompensaty finansowej i długość nadzoru sądowego nad przestrzeganiem porozumienia. "Nie jesteśmy w stanie podpisać umowy. Negocjacje będą kontynuowane. Poszukamy rozwiązania prawdopodobnie z udziałem premierów obu krajów" – stwierdził premier, nie podając żadnych ewentualnych terminów kolejnych polsko-czeskich spotkań.

Negocjacje ws. kopalni trwają

Czeski projekt umowy, który na posiedzeniu gabinetu przedstawiała minister środowiska Anna Hubaczkova, zakłada rekompensatę dla Pragi w wysokości 50 mln euro za szkody spowodowane w wyniku działalność kopalni. Polska oferuje 40 mln euro. Spór toczy się również o czeskie żądanie dziesięcioletniego nadzoru sądowego. Warszawa mówi o dwóch latach.

"To sprawy, które są nadal otwarte, w których nie ma porozumienia między czeską a polską stroną” – powiedział Fiala. Jego zdaniem, inne problemy mają charakter techniczny i są przedmiotemElektrownia Turow rozmów ministerstw obu krajów.

Czeskie media zacytowały rzecznika polskiego ministerstwa klimatu i środowiska Aleksandra Brzózkę, który na Twitterze podziękował czeskiej stronie za negocjacje i otwartość na polskie propozycje. Negocjacje on-line odbywały się jeszcze w środę przed posiedzeniem czeskiego rządu. Negocjacje ciągle dotyczą kopalni „Turów”.

Kopalnia „Turów” tematem ciągłego sporu

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego "Turów" rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku, gdy czeska strona wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.

20 września TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płacić kary nie zamierza. Opinia rzecznika generalnego Trybunału ma zostać ogłoszona 3 lutego br. Czeska strona zapowiada, że osiągnięcie porozumienia z Polską będzie oznaczać wycofanie skargi złożonej do TSUE.

Czytaj również: Rozmów o Turów ciąg dalszy. Czeski rząd zajmie się projektem umowy z Polską

PAP/fot.twitter


Autor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 08:30:00

IMGW: Czwartek będzie pochmurny z opadami i silnymi podmuchami wiatru

Czwartek będzie pochmurny, z opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Wiatr silny, porywisty – przekazała PAP dyżurna synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura będzie wahać się od 1 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie kraju. Niż, który nadejdzie nad Polskę, spowoduje wzrost prędkości wiatru, który w porywach będzie osiągać do 65 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 90 kilometrów na godzinę. Przyniesie on również całkowite zachmurzenie oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

IMGW: Najcieplej i najwietrzniej będzie nad morzem

W czwartek nad Polskę nadejdzie niż, któryIMGW deszcz 5 ściągnie układ frontów atmosferycznych.

"Najpierw spodziewamy się wkroczenia od północnego zachodu frontu ciepłego, który przyniesie całkowite zachmurzenie i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem" – powiedziała synoptyk IMGW i dodała, że po południu pojawi się front chłodny, który przyniesie opady śniegu.

Tuż przed przejściem tego frontu temperatura może wzrosnąć nawet do 7 st. C nad morzem.

Przypomnijmy, że według przygotowanej przez Instytut długoterminowej prognozy, pogoda w marcu i kwietniu będzie lepsza niż w ostatnich latach

"Będzie się to wiązało ze wzrostem prędkości wiatru, który w porywach będzie osiągać do 65 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 90 kilometrów na godzinę" – powiedziała.

Synoptyk IMGW podała, że przechodzenie tego frontu będzie dominowało w nocy z czwartku na piątek, jednak już wcześniej – po południu – da o sobie znać w północno-zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju wyniesie około 1 st. C, a na północnym zachodzie wzrośnie do 7 st. C.

Czytaj też: Odśnieżanie jest ważne. Nie odkładaj tego na później

PAP/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.