Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Marzena Deresz | 14 marca 2017

Polskie konie z UNRRA

Polskie konie z UNRRA

Koń jaki jest , każdy widzi – takie hasło zamieścił Benedykt Chmielowski autor pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej zamiast opisu tego sympatycznego czworonoga. Uznał on konia za zbyt oczywiste zwierzę , aby je opisywać. Dziś nie jest to już takie oczywiste. W XXI wieku koń w chłopskiej zagrodzie należy do rzadkości. Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje wspomnień polskich rolników dotyczących koni, które otrzymali tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej w ramach akcji ,,konie z UNRRA’’ z USA, Szwecji, Danii i Norwegii.

Około 70 lat te­mu za­koń­czy­ła się ak­cja po­mo­cy dla Polski. W jej ra­ma­ch na stat­ka­ch UNRRA do Polski na stat­ka­ch do­tar­ły ko­nie z USA, Szwecji, Danii czy Norwegii. Było ich kil­kadziesiąt ty­się­cy. Po roz­ła­dun­ku w Gdańsku i Gdyni tra­fi­ły one na pol­ską wieś, gdzie wspie­ra­ły swo­ją pra­cą pol­ski­ch go­spo­da­rzy tuż po woj­nie. Scena otrzymania ognistego rumaka z USA przez osadników na Dolnym Śląsku utrwalona zostało w kultowej komedii Sylwestra Chęcińskiego ,,Sami swoi’’.

Obecnie Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa pro­wa­dzi ba­da­nia do­ty­czą­ce lo­sów tych zwie­rząt, któ­re sta­ły się czę­ścią ży­cia wie­lu pol­ski­ch ro­dzin.

 

– Być mo­że i w waszej są wspo­mnie­nia do­ty­czą­ce ty­ch ko­ni, być mo­że one za­szcze­pi­ły w was pa­sję do ho­do­wa­nia zwie­rząt, być mo­że ma­cie aneg­do­ty zwią­za­ne z ich ży­ciem.Nie po­zwól­my na to by zo­sta­ły one za­po­mnia­ne! Czekamy na wasze hi­sto­rie, zdję­cia, któ­re chce­my ze­brać, opi­sać a na­stęp­nie za Waszą zgo­dą opu­bli­ko­wać w książ­ce po­świę­co­nej pol­skim ko­niom z UNRRA. Historię można nadesłać:  pocztą, mailem i  przez facebook

 

– zachęca do przysyłania wspomnień  dr Magdalena Anita Gajewska z Uniwersytetu Gdańskiego.

Obejrzyj też: Konie z darów UNRRA

 

Uniwersytet Gdański/Maks Weber/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.