Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 29-09-2021 16:00:00

Piątka dla ludzi i zwierząt – propozycje Instytutu Analiz Środowiskowych

Piątka dla ludzi i zwierząt

W odpowiedzi na nowsze i starsze, zazwyczaj równie niefrasobliwe postulaty „piątki dla zwierząt”, Instytut Analiz Środowiskowych opublikował własną propozycję – Piątka dla ludzi i zwierząt. IAŚ zapowiedział, że nie zamierza poprzestać na samej publikacji.

Piątka dla ludzi i zwierząt – zachowany dobrostan i egzekwowanie prawa jedynie poprzez sądy

Zaprezentowana przez Instytut Analiz Środowiskowych “Piątka dla ludzi i zwierząt" postulują w pierwszym punkcie dobrostan zwierząt realizowany poprzez wypełnianie obowiązków ludzi wobec zwierząt. To ludzie mają prawne i moralne obowiązki wobec zwierząt, a nie zwierzęta prawa w stosunku do ludzi czy innych zwierząt.

Instytut uważa, że to człowiek jest odpowiedzialny za zwierzęta będące jego własnością lub powierzone mu w gospodarowanie – jak ma to miejsce w przypadku zwierząt łownych, które właściciel (Skarb Państwa) oddaje pod rygorami zasad gospodarki łowieckiej myśliwym odpowiedzialnym za ich dobrostan osobniczy i populacyjny. Obowiązki człowieka wobec zwierząt powinny być sferą regulowaną przy pomocy norm prawnych i nakazów moralnych.

Drugi punkt dotyczy przestrzegania obowiązków ludzi wobec zwierząt czuwają organy państwowe. Zwierzę może być odebrane właścicielowi tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Do zwierząt, chociaż nie są rzeczami, stosuje się odpowiednio przepisy o rzeczach, ponieważ stanowią one przedmiot czyjejś własności. Konstytucja RP oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka nakładają na organy Państwa obowiązek zapewnienia ochrony własności. Zgodnie z art. 46 Konstytucji RP przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Z tego powodu tylko organy administracji, a nie aktywiści organizacji społecznych, powinny być uprawnione do egzekwowania obowiązków jakie mają ludzie wobec zwierząt, a na ich wniosek sądy orzekać o ewentualnym odebraniu zwierząt.

Czytaj też: Rolnicy – na jakie korzystne zmiany prawne mogą liczyć w przyszłości?

Piątka dla ludzi i zwierząt – łowiectwo, wędkarstwo i hodowla zwierząt nie mogą być ograniczone ani zdelegalizowane

Piątka dla ludzi i zwierząt” w punkcie trzecim postrzegaPiatka dla ludzi i zwierzat 02 łowiectwo, wędkarstwo i hodowlę zwierząt jako elementy niematerialnego dziedzictwa narodowego nie mogą zostać ograniczone ani zdelegalizowane, a obowiązkiem Państwa jest ich czynna ochrona oraz promocja. Dzieci posiadają prawo do swobodnego uczestnictwa we wszystkich czynnościach związanych z polowaniem, wędkowaniem i hodowlą zwierząt.

Żądania delegalizacji polowania i wędkowania stają się w coraz większym stopniu elementami postulowanymi w debacie politycznej. Pierwszym krokiem do ich wcielenia w życie było zakazanie obecności dzieci na polowaniach. IAŚ przewiduje, że realizujący metodę małych kroków wyznawcy ekologicznego ekstremizmu, jako następny punkt do realizacji mają zakaz udziału dzieci w wędkowaniu. Wszystko po to, aby finalnie wprowadzić powszechny zakaz dla obu wspomnianych aktywności. Zarówno łowiectwo, jak i wędkarstwo powinny mieć swój udział w zarządzaniu i gospodarowaniu populacjami zwierzyny i ichtiofauny. Wynika z tego, że powinny być poddane regulacjom i mogą być limitowane.

Razem z hodowlą zwierząt, jako element dziedzictwa pokoleń i przejaw społecznie pozytywnej aktywności zasługują na ochronę i trwanie wśród kolejnych generacji – dlatego nigdy nie powinny być zakazane i zdelegalizowane. Pierwszym etapem realizacji tego punktu powinno być przywrócenie dzieciom prawa do uczestnictwa w polowaniach.

W kolejny punkcie “Piątka dla ludzi i zwierząt” przewiduje prawo do wyboru diety jako niezbywalny element ludzkiej wolności. Wszelka dyskryminacja oraz segregacja z powodów preferencji żywieniowych są zabronione.

Stręczenie ideologicznego weganizmu przybiera coraz to bardziej agresywne formy. Od przemocy fizycznej wobec przedsiębiorców i konsumentów z branży mięsnej, po postulaty społecznego wykluczenia i dyskryminacji osób spożywających mięso. Dyskryminacja ma już swoje realne przejawy w kulturze, a postulowana jest także w sferze fiskalnej – astronomicznych podatków na produkcję i konsumpcję artykułów pochodzenia zwierzęcego.

IAŚ uważa, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego kształtowania własnej diety w zgodzie z tradycyjnymi normami kulturowymi właściwymi dla kraju zamieszkania, pozostaje to jego sferą prywatną i nie może być poddawane ocenie.

W ostatnim punkcie przedstawiona przez IAŚ “Piątka dla ludzi i zwierząt” gwarantuje swobodę hodowli zwierząt w celach zgodnych z prawem, w szczególności w celu hodowli mięsnej i zwierząt towarzyszących.

Co raz częściej wysuwane postulaty zakazu wszelkiej hodowli zwierząt wywarłyby negatywny wpływ na niepoliczalną liczbę ludzkich aktywności. Od katastrofy gospodarczej i żywieniowej zaczynając, na skutkach zdrowotnych i prawie do realizacji ludzkich pasji kończąc. IAŚ uważa, że zarówno w sferze aktywności gospodarczej, jak i prawie do swobodnego kształtowania własnego stylu życia wszyscy mają prawo do gwarancji długoterminowej stałości prawa utrzymującego obecne status-quo.

facebook.pl

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.