Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 02-01-2015 09:25:00

Od 13 stycznia 2015 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje na statkach rybackich

Od 13 stycznia 2015 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje na statkach rybackich

Od 13 do 30 stycznia 2015 roku można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie dofinansowania na "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" - środek 1.3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"...

Od 13 do 30 stycznia 2015 roku można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie dofinansowania na "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" - środek 1.3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Wsparciem są objęte przedsięwzięcia, które mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa na statkach rybackich, a także inwestycje przyczyniające się do selektywnego połowu ryb, czyli zapobiegające odławianiu niewymiarowych osobników.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa o terminie i zasadach naboru wniosków o taką pomoc, zostało opublikowane 29 grudnia 2014 r. w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Pomoc na realizację operacji można pozyskać nie tylko na planowane inwestycje ale również na te, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie aczkolwiek nie wcześniej niż przed dniem 29 czerwca 2009 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o taką pomoc. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Kalkulator do obliczenia dostępnej kwoty kosztów kwalifikowalnych w ramach programu operacyjnego, możliwych do poniesienia na dany statek rybacki, w związku z realizacją operacji w zakresie środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

W związku z nowelizacją rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osia priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, objętych osią priorytetową 1, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", która weszła w życie w dniu 8 listopada 2012 r., zmianie ulega sposób limitowania operacji realizowanych na statku rybackim w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność.

Dotychczas pomoc przyznana na dany statek rybacki na operacje w ramach programu, ograniczona była do 90% stawek określonych w § 3 rozporządzenia.

Po nowelizacji przepisu, ograniczeniu podlega łączna kwota kosztów kwalifikowalnych, realizowanych w ramach programu - również do wysokości 90% stawek określonych w § 3 rozporządzenia.

Zmiana przepisu oznacza, że limit pomocy w ramach środka 1.3 na statek rybacki uległ pomniejszeniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała dla Wnioskodawców kalkulator, pozwalający na wyliczenie szacunkowej wysokości kosztów kwalifikowalnych, jaką mogą zostać objęte operacje wykonywane na danym statku rybackim, w związku z wyżej wymienionym limitem.

Dopuszczalna wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji zostanie ostatecznie zweryfikowana przez Agencję na podstawie posiadanych dokumentów poprzednich operacji realizowanych na statku rybackim.

źródło: ARIMR.pl, fot.: MF


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.