Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Daria Przeworska 30-05-2019 13:14:15

KE: "Sektor rolnictwa i obszary wiejskie należą do najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu"

KE:

Rolnictwo, leśnictwo i inne sektory wiejskie są szczególnie narażone na skutki zmian klimatu. Wspólna Polityka Rolna (WPR) ma zatem kluczową rolę do odegrania w promowaniu łagodzenia zmian klimatu i wspierania tych sektorów w dostosowywaniu się do zmian klimatu.

 

Komisja Europejska opublikowała 27 maja zewnętrzne badanie mające na celu przeanalizowanie trafności, skuteczności, wydajności, spójności i wartości dodanej UE działań klimatycznych określonych kluczowych środków WPR.

 

 

,,Sektor rolnictwa i obszary wiejskie należą do najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że nasi rolnicy zostaną nagrodzeni za pracę, którą wykonują, i zaoferowanie im odpowiednich narzędzi do stawienia czoła skutkom zmian klimatu. Jak podkreślono w tym badaniu, należy zrobić więcej i szybko. Dlatego nasze propozycje dotyczące wspólnej polityki rolnej po 2020 roku wyznaczają wyższe ambicje środowiskowe i klimatyczne, niezbędne do sprostania temu wyzwaniu’’


– mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Od 1990 roku emisje inne niż CO2 z rolnictwa stale spadały o ponad 20%. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wszelkie wysiłki podejmowane przez rolników, ale uznaje, że konieczne jest przejście na bardziej ekologiczne rolnictwo i dlatego między innymi propozycje WPR po 2020 roku dotyczą ustanowienia wyższych ambicji środowiskowych i klimatycznych dzięki nowej zielonej architekturze ułatwiającej i zachęcającej do ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu w praktykach rolniczych.

 

Zdaniem KE trzeba również wprowadzić ,,nowy sposób pracy’’, aby umożliwić państwom członkowskim opracowanie planu strategicznego WPR w celu osiągnięcia wspólnych celów UE w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatu, ustalenie celów ilościowych i uwzględnienie szczególnych potrzeb i warunków lokalnych.

 

Komisja Europejska będzie wymagać od państw członkowskich wykazania, w jaki sposób ich strategiczne plany WPR przyczynią się do realizacji celów działań w dziedzinie klimatu. Konieczne jest też zwiększenie budżetu na badania i innowacje w dziedzinie żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki.

 

Wnioski z badania zawierają przegląd i ocenę wpływu kilku środków WPR na zmiany klimatu i emisje gazów cieplarnianych:

 

  • Spośród środków, które mają pozytywny wpływ na emisje, w badaniu stwierdzono, że środki zazieleniania w ramach wsparcia dochodów przyczyniły się w szczególności do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) dzięki utrzymaniu trwałych użytków zielonych i obszarów korzystnych dla różnorodności biologicznej (obszary proekologiczne). Wykorzystując model symulacyjny, w badaniu stwierdzono, że środki te zmniejszyły emisje rolnicze o 2% w skali rocznej.

 

  • Programy rozwoju obszarów wiejskich również przyczyniły się do zmniejszenia emisji w przypadku wymiernych środków. Badanie wykazało, że zmniejszyły one emisje o 1,5% w skali rocznej. Ponadto rolnictwo ekologiczne, wspierane przez WPR, pomogło również zmniejszyć emisje rolnicze.

 

  • Jeśli chodzi o dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją (VCS), wsparcie dochodu związane z produkcją w sektorze, w którym występują trudności, wykazuje bardziej kontrastowe wyniki w zależności od sektora. Badanie wykazało, że w sektorze hodowlanym ten system prowadzi do wzrostu emisji gazów cieplarnianych netto, a jednocześnie nie jest w stanie go określić ilościowo. W przypadku roślin białkowych wsparcie VCS zmniejsza emisje, ale na razie jest stosowane tylko na małą skalę.

 

Ponieważ nie wszystkie skutki środków WPR na klimat i emisje gazów cieplarnianych są wymierne, w badaniu podkreślono również wpływy pośrednie. Na przykład wsparcie dochodów rolników przyczynia się do utrzymania różnorodności gospodarstw w całej Europie, co prowadzi do korzyści dla środowiska. W badaniu uznano również wartość dodaną WPR w UE, która podniosła poziom ambicji klimatycznych w państwach członkowskich.

 

 

Daria Przeworska
fot. Pixabay

 


Polecane z kategorii Życie rolnika
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.